Prva banka u problemima: Pokazatelji ispod minimuma, rizični krediti 35 odsto

Prva banka je za finansijske iskaze za 2023. godinu dobila mišljenje s rezervom nezavisnog revizora DFK International, više skretanja pažnje na nepravilnosti, kao i ocjenu da postoji “materijalno značajna neizvjesnost koja se odnosi na stalnost poslovanja”.

Revizor navodi da Prva banka na dan 31. decembra 2023. godine nije imala usaglašene sve pokazatelje poslovanja s propisanim vrijednostima, da je procenat teško naplativih problematičnih kredita (NPL) iznosio 35,54 odsto (prosjek za cijeli bankarski sistem tada je iznosio 5,02 odsto), izloženost prema grupi povezanih lica iznosila je 37,89 odsto kapitala dok je zakonska granica do 25 odsto…

To je navedeno u izvještaju revizora koji je juče objavljen na sajtu Montenegro berze, uz napomenu dok je “u skladu s međunarodnim standardima i propisima kojima se uređuje bankarsko poslovanje u Crnoj Gori, izvršeno je zatamnjivanje djelova teksta, jer su u pitanju informacije i podaci koji predstavljaju bankarsku tajnu, odnosno smatraju se povjerljivim, pa se kao takvi ne smiju javno objaviti”.

Zatamnjeni djelovi teksta odnose se na podatke u vezi s kontrolom i mjerama koje je u Prvoj banci sprovela Centralna banka. Prije dva dana Prva banka je objavila izmijenjeni prospekt o dokapitalizaciji banke u kojem se navodi da je Prvoj banci 4. marta ove godine “Centralna banka izrekla supervizorske mjere utvrđene rješenjem o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti”.

CBCG je u novembru sprovela kontrolu ove banke, dok uprava banke u decembru donosi odluku o dokapitalizaciji banke u vrijednosti od dva miliona eura po nominalnoj vrijednosti akcije banke od 127,82 eura.

Prva banka, kako je navedeno u izvještaju revizora, dobila je izvještaj o kontroli 30. januara ove godine.

“Kontrola je naložila sprovođenje strože klasifikacije za određeni broj klijenata s velikom izloženošću, što je uzrokovalo značajno povećanje NPL portfolija i direktno efektuiralo dodatne nedostajuće rezerve kao odbitne stavke od osnovnog kapitala kod obračuna adekvatnosti od cca 600 hiljada eura”, navedeno je izvještaju revizora dok je naredni pasus zatamnjen.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Sumnjive diplome “love” i kod istražnih organa

Sve institucije, ustanove i tijela, čiji su osnivači država i lokalna samouprava, dužni su da …