Provjera imovine policajaca: Dužni da prijave novac, nakit…

Pravilnikom o kontroli imovine i životnog stila policijskih službenika koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore i stupio na snagu, svi policijski službenici u obavezi su da prijave imovinu i prihode, kako svoju tako i članova svoje porodice.

Pravilnik o kontroli imovine i životnog stila policijskih službenika donio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, kako bi Odjeljenje za antikorupciju pri njegovom resoru, kontrolisalo da je li životni stil policijskih službenika srazmjeran sa njihovim imovinskim stanjem.

  “Životni stil policijskih službenika, njihovih bračnih, odnosno vanbračnih supružnika i djece, kao i lica povezanih sa njima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva potrošnju i druge sklonosti i navike policijskih službenika, njihovih bračnih, odnosno vanbračnih supružnika i djece, kao i lica povezanih sa njima”, navodi se u pomenutom Pravilniku.

  Osim ličnih podataka policijskih službenika i njihovih porodica, policajci su dužni da prijave svu nepokretnu i pokretnu imovinu koja se registruje – automobile, plovne objekte, vazduhoplove.

  Policajci moraju prijavljivati stvari čija vrijednost iznosi više od 5.000 eura – umjetnine, nakit, satove i slično, depozite u kreditnim i drugim sličnim institucijama u zemlji i inostranstvu, ušteđevinu, zajmove, kredite, potraživanja, hartije od vrijednosti, te vlasništvo u firmama.

  Odjeljenju za antikorupciju policijski službenici moraju dostaviti i podatke o visini mjesečne zarade, naknadama po osnovu članstva u radnim tijelima, prihode od naučne, nastavne, kulturne, sportske djelatnosti, po osnovu autorskih i srodnih prava, kao i drugog posla, aktivnosti, rente ili drugih izvora.

  Rok do kraja jula

  Izvještaj o imovini i prihodima, policijski službenici dužni su dostaviti u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa, prema stanju na dan zasnivanja radnog odnosa.

  Izvještaj se dostavlja jednom godišnje, a najkasnije do kraja jula tekuće za prethodnu godinu. Ukoliko policisjki službenik ne dostavi Izvještaj do kraja datog roka, Etički odbor Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđivaće da li je narušen Kodeks policijske etike.

  “Ako policijski službenik ne dostavi Izvještaj u skladu sa članom 4 ovog pravilnika, rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva koja vrši kontrolu vršenja poslova javnih nabavki i nadzora nad sprovođenjem zakona kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država, kao i jačanje integriteta zaposlenih u Ministarstvu (Odjeljenje za antikorupciju) obratiće se Etičkom odboru radi davanja mišljenja o postojanju povreda pravila i standarda utvrđenih Kodeksom policijske etike i o tome obavijestiti neposrednog rukovodioca organizacione jedinice u kojoj policijski službenik koji nije podnio Izvještaj radi”, definisano je Pravilnikom.

  Detaljni podaci o izvorima sredstava, vremenu sticanja i nabavnoj vrijednosti imovine…

  Pravilnikom je definisano i da Odjeljenje za antikorupciju provjerava tačnost i potpunost informacija iz izvještaja i to upoređivanjem tih podataka sa podacima organa i pravnih lica, koji o tim podacima vode evidenciju u skladu sa zakonom.

  “Ako je prilikom kontrole utvrđeno da su podaci nepotpuni, policijski službenik je dužan da, na zahtjev službenika Odjeljenja za antikorupciju, u roku od 15 dana dopuni podatke u izvještaju. Ako je prilikom kontrole utvrđeno da su imovina i prihodi policijskog službenika, njegovog bračnog, odnosno vanbračnog supružnika i djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu veći u odnosu na prihode koje su realno mogli ostvariti, policijski službenik je dužan da, na zahtjev službenika Odjeljenja za antikorupciju, u roku od 30 dana, dostavi detaljne podatke o osnovima sticanja imovine i prihoda”, stoji u Pravilniku.

  Takođe, ukoliko se utvrdi da životni stil policijskog službenika, njegovog bračnog, odnosno vanbračnog supružnika i djece ne odgovara prihodima koje su realno mogli ostvariti, policijski službenik je dužan da u roku od 30 dana dostavi detaljne podatke, informacije i obavještenja o izvorima sredstava, vremenu sticanja i nabavnoj vrijednosti imovine, o ličnim i drugim troškovima i pruži druge potrebne podatke u cilju utvrđivanja osnovanosti njegovog životnog stila, kao i životnog stila njegovog bračnog, odnosno vanbračnog supružnika i djece.

  RTCG

  Provjerite slična mjesta

  Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

  Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …