Poreska inspekcija: Izdata 103 prekršajna naloga, izrečeno 365.100 eura novčanih kazni

Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora Poreske uprave tokom ljetnje turističke sezone pojačano prati regularnosti poslovanja poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost, sa posebnim akcentom na ugostiteljsku i turističku djelatnost.
U periodu od 01. maja do 23 juna ove godine, poreski inspektori su izvršili 674 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod njih 72 . Po tom osnovu izdata su 103 prekršajna naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 365.100,00 eura.
Zaduženje po osnovu novčanih kazni iznosi 178.750,08, od čega je naplaćeno 131.150,08 eura ili 73,37 odsto. Naplata novčanih kazni odnosi se na 38 poreskih obveznika koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od 8 dana (umanjene za trećinu prema Zakonu o prekršajima).
Takođe, opšta poreska registracija, podnošenje poreskih prijava, evidentiranje prometa, uplata pazara i prijavljivanje radnika u primorskim i sjevernim opštinama su predmet intenzivnih kontrola poreskih inspektora tokom ljetnje turističke sezone. Vrše se i ciljane kontrole poreskih obveznika, kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje je poreski organ bio u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga.
PU prati evidentiranje prometa analizom podataka iz sistema elektronske fiskalizacije sa posebnim akcentom na one poreske obveznike kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor i utvrđen prekršaj. Svako odstupanje u sistemu u evidentiranju prometa iniciraće njihovu ponovnu kontrolu.
U cilju preventivnog djelovanja, unapređenja komunikacije i jačanja odnosa povjerenja između Poreske uprave i poreskih obveznika, apelujemo na poreske obveznike da poštuju propise i obezbjeđuju tačne podatke o ostvarenim prihodima, kako bi legalno poslovali i time stvorili pozitivan ambijent na tržištu Crne Gore, ravnopravne uslove poslovanja i doprinijeli suzbijanju sive ekonomije.
Građani, kao i do sada, sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj telefona 19707.
Pitanja vezana za primjenu poreskih propisa možete uputiti na e-mail adresu poreskauprava@tax.gov.me radi dobijanja detaljnih odgovora sa pregledom poreskih propisa u ovoj oblasti.

Provjerite slična mjesta

Sastanak CBCG i Jedinstvenog odbora za sanaciju kreditnih institucija

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se danas sa stalnim članom Odbora …