Održana sjednica Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje

U prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a održan je sastanak Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje kojim je predsjedavao generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje i rukovodilac Operativnog štaba Miodrag Bešović.
Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje su sproveli Direktorat za zaštitu i spašavanje i ostali subjekti sistema na pripremi požarne sezone. Takođe, analizirano je trenutno stanje u vezi sa ugroženošću Crne Gore od požara i predstavljeni resursi i kapaciteti kojima raspolažu učesnici sistema zaštite i spašavanja na državnom, lokalnom i preduzetnom nivou.
Bešović je ovom prilikom upoznao prisutne sa aktivnostima koje se svakodnevno sprovode na smanjenju rizika od požara i trenutnim kapacitetima kojima Direktorat raspolaže. Zahvalio je subjektima na sadržajnoj saradnji i naporima koje ulažu da bi se blagovremeno i efikasno reagovalo u slučaju nastanka požara.
Ovo je bila i prilika da se članovima Štaba predstavi Crnogorski informacioni sistem za različite vrste rizika, koji je uspostavljen u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju – JICA. Ovaj sistem, kada su u pitanju požari, omogućava njihovu ranu najavu, odnosno lociranje požara u početnoj fazi na teritoriji cijele Crne Gore, što treba da doprinese blagovremenom donešenju odluka vezano za odgovor na požare, kao i da omogući analizu podataka o štetama na opožarenim površinama. Takođe, predstavljena je i Baza podataka o rizicima, koja je uspostavljena u saradnji sa Evropskom komisijom i shodno kojoj imamo pregled administrativnih, tehničkih i finansijskih kapaciteta za odgovor, za devet grupa rizika.
Na sjednici su definisane dalje obaveze i zadaci, odnosno svaki subjekat u sistemu je dobio konkretna zaduženja u pogledu preventivnih i operativnih aktivnosti na smanjenju rizika od požara. Dogovoreno je da se sve informacije o preduzetim aktivnostima upućuju Direktoratu za zaštitu i spašavanje – Operativno-komunikacionom centru 112 a sve u cilju omogućavanja jedinstvenog, organizovanog i sistemskog odgovora u slučaju požara, ali i drugih nepogoda.
Operativni štab poziva građane da svojim odgovornim odnosom daju doprinos u zaštiti šuma i ekosistema od požara pridržavajući se uputstava i preporuka nadležnih službi i organa i apeluje na građane da ukoliko primijete požar isti prijave na broj 112.

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …