Glavni grad počeo izradu strateškog plana razvoja u narednih pet godina: Provjeriće izvodljivost projekata, neće listu želja

Glavni grad je počeo izradu strateškog plana razvoja koji će predvidjeti kako će se Podgorica razvijati u narednih pet godina.

Menadžer Glavnog grada Luka Đukanović, zadužen za koordinaciju izrade plana, kazao je da će dokument postaviti temelje za budući razvoj Podgorice. On je istakao da predlažu niz inicijativa i mjera koje će obuhvatiti svaki aspekt razvoja.

– Naš predlog uključuje detaljno razrađene planove za unapređenje infrastrukture, zaštitu životne sredine, jačanje ekonomskog potencijala, kao i poboljšanje kvaliteta života građana. Cilj nam je da kroz plan stvorimo uslove za održivi razvoj, privučemo nove investicije i obezbijedimo dugoročnu prosperitetnost grada. Osim toga, strateški plan obuhvata specifične mjere za modernizaciju javnih službi, razvoj kulturnih, obrazovnih i sportskih sadržaja, kao i promovisanje socijalne inkluzije – kaže Đukanović.

On ističe da je posebna pažnja posvećena unapređenju saobraćajne infrastrukture i digitalizaciji administrativnih procesa, čime će, kako kaže, omogućiti efikasnije funkcionisanje grada i bolji servis građanima.

Vjerujemo da je ovaj sveobuhvatni pristup ključan za postizanje ciljeva koje smo postavili i da će doprinijeti stvaranju modernog, prosperitetnog i održivog glavnog grada buduće članice EU. Ulažemo mnogo truda u izradu plana, a njegovo uspješno sprovođenje će zavisiti od saradnje sa svim relevantnim akterima i institucijama. Mnogo projekata sam predložio, od nastavka realizacije nekih koji nisu završeni u važećem planu do mnogo novih. U narednom periodu provjeravamo sa kolegama izvodljivost predloga u smislu rješavanja imovinsko pravnih pitanja, planske dokumentacije, status projektne dokumentacije i budžeta. Stava sam da u planu ulaze samo oni koji se mogu realizovati u ovom petogodišnjem periodu, a ne da bude lista želja – kaže Đukanović.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu planom će se baviti iz različitih uglova, počev od pravnog osnova, preko razvoja mjesne samouprave, omladinskih politika i ljudskih resursa. Sekretarka Slađana Anđušić kaže da je pravni osnov za donošenje strateškog plana Zakon o regionalnom razvoja kojim je propisano da se planom utvrđuje postojeće stanje razvoja, opšti ciljevi, prioriteti, mjere i smjernice za ostvarivanje plana, orjentaciona sredstva za sprovođenje, način njihovog obezbjeđivanja…

– Moja vizija je mnogo drugačija od onoga što sam zatekla u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu. U još važećem strateškom planu Glavnog grada, koji broji 205 stranica sekretarijat se pominje samo jedanput, u dijelu podataka o broju zaposlenih od 2012-2018.godine. Sekretarijat je organ u čijoj nadležnosti je mjesna samouprava, odnosno 40 mjesnih zajednica, a koje su kako vidimo u fokusu javnosti, a vjerujem ipak ponajviše u fokusu građana i mom fokusu, imajuću u vidu da se uspješne lokalne samouprave prije svega rukovode iskazanim potrebama građana i interesima lokalne zajednice. Mjesna samouprava i neposredna demokratija su mehanizmi koji omogućavaju inicijative od strane građana, imajući u vidu da oni prepoznaju svoj interes, usmjeravajući na taj način razvoj sveukupnog društva po mjeri samog građanina, koji nam je u centru – kaže Anđušić.

Dan

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …