EVROPSKA ASOCIJACIJA: Raspad elektro sistema počeo ispadom dalekovoda Albanija-Grčka

SARAJEVO – Prema prvim preliminarnim analizama i informacijama koje su prezentovane na telekonferenciji održanoj 21. juna u 16.30 časova u organizaciji Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E), raspad je krenuo u 12.20 časova u elektroprenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka), objavile su Nezavisne.

U saopštenju Nezavisnog operatora sistema u BiH piše da je u petak u 12.24 došlo do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske.

Iako je ovom ispadu prethodio ispad dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, prenosna mreža Crne Gore i susjednih sistema je bila u pogonu sa normalnim pogonskim parametrima. Nakon ispada pomenutog dalekovoda Zemlak – Kardia, dolazi do kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji nakon čega se incident trenutno prenio u elektroenergetski sistem Crne Gore, uzrokujući ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1. Na ovaj način prenosni sistem Crne Gore je ostao vezan na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine uz injektiranje snage od 400 MW istosmjernim kablom iz Crne Gore ka Italiji”, naveli su iz NOS BiH.

Dodali su da je usljed prekomjernih tokova električne energije od sjeveroistočnog dijela BiH ka jugu, došlo do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 12:22 časova, što dalje uzrokuje potpuni raspad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske (priobalni dio) koji se dogodio u narednih 60 – 90 sekundi.

Provjerite slična mjesta

Blokada tunela Sozina najavljena za 10 sati

Mještani Crmnice i ostali stanovnici Virpazara i okolnih sela blokiraće jutros u 10 sati tunel …