EBRD daje zajam od 30 miliona eura za kupovinu novih vozova

Željeznički prevoz (ŽPCG) trebalo bi da kupi tri voza, a sredstva za to bi trebalo da se obezbijede iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) vrijednog 30 miliona eura. Vlada je usvojila informacija o zaključenju ugovora o garanciji za kreditni aranžman između ŽPCG i EBRD za potrebe finansiranja nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika, i prihvatila tekst ugovora.

Projekat podrazumijeva kupovinu do tri seta četvorodjelnih elektromotornih garnitura (EMV) koje će ŽPCG koristiti na cijeloj željezničkoj mreži Crne Gore, a zamijeniće stare, energetski neefikasne garniture sa lokomotivskom vučom koje su trenutno u saobraćaju.

Bezbjednost
Novi vozovi će, kako se navodi u Vladinom dokumentu, doprinijeti boljoj usluzi, većoj bezbjednosti i pristupačnosti željezničkog prevoza za sve građane, kao i smanjenju emisije CO2.

Očekuje se da će se projekat završiti u roku od tri godine od datuma stupanja na snagu. Takođe, kupovina novih vozila smanjiće operativne troškove i povećati prihode ŽPCG, što će doprinijeti finansijskoj održivosti preduzeća – poručuju iz Vlade.

EBRD zajam, uz garanciju države, trebao bi da pokrije sve troškove projekta, koji ukupno iznose 30 miliona eura.

Ugovorena vrijednost kredita iznosi 30 miliona eura sa rokom otplate od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine, uz polugodišnju otplatu. Kamatna stopa je varijabilna, sastoji se od šestomjesečnog Euribora i margine od jedan odsto, uz polugodišnju otplatu – kazali su iz Vlade.

Rok raspoloživosti kreditnih sredstava je tri godine od datuma stupanja na snagu ugovora.

Sredstva iz navedenog kreditnog aranžmana bi se povlačila shodno dinamici realizacije projekta, pri čemu minimalan iznos povlačenja sredstava iznosi jedan milion eura – saopšteno je iz Vlade.

Kreditna sposobnost
Uslov za zaključenje ugovora o kreditu je izdavanje državne garancije.

Predmetnom garancijom predviđeno je da garant bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, ne samo kao jemstvo, pravovremeno i tačno plaćanje obaveza u skladu sa ugovorom o kreditu, kao i tačno izvršenje svih drugih obaveza zajmoprimca, kako je definisano ugovorom o kreditu. Dodatno, u skladu sa ugovorom o garanciji, garant je dužan da podrži zajmoprimca u izvršavanju svih obaveza iz ugovora o kreditu, osigura izuzeće od oporezivanja za robu i usluge nabavljene za projekat, te preduzme potrebne mjere za odobrenje i sprovođenje Akcionog plana korporativnog upravljanja – rekli su iz Vlade.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …