Tri stvari koje pokazuju da poslodavac možda ne nudi konkurentnu platu

Veliki je broj oglasa za posao, u kojima se obećava konkurentna plata. Izazovno je na samom intervjuu za posao razgovarati o tome šta se podrazumijeva pod konkurentnom platom.

No, tokom intervjua je potrebno obratiti pažnju na tri stvari kada je u pitanju spomenuto obećanje. Naime, riječ je o tri stvari koje pokazuju da kompanija zapravo možda i ne namjerava dati konkurentnu platu.

Izbjegavanje razgovora o plati

Regruterka za zapošljavanje u američkoj softverskoj kompaniji Zapier Bonnie Dilber je ukazala da je jedna od stvari koje na to ukazuje jeste izbjegavanje razgovora o plati.

Napomenula je da poslodavci to izbjegavanje često pravdaju nastojanjem da ne izgube interes onog koji konkuriše za posao te da poslodavci često traže od onog ko konkuriše za posao da kaže svoja očekivanja o iznosu plate, a da istovremeno odbijaju kazati kakvu platu nude. Dilber je savjetovala onima koji traže posao da insistiraju kod poslodavca da otvoreno govori o plati.

Prolongiranje razgovora o plati

Regruter za zapošljavanje Jeff Hyman je naglasio da može postojati nekoliko razloga zašto poslodavac prolongira razgovor o plati. Kao te razloge je istakao to da poslodavac nije dovoljno upoznao kandidata ili da onaj ko razgovara u ime poslodavca nije ovlašten da govori o plati ili da će trebati odobrenje nadređenog da o tome govori.

Međutim, za Hymana je crveno svjetlo onda kada poslodavac i nakon nekoliko intervjua prolongira razgovor o plati. Prema njegovim riječima, to može značiti da poslodavac još uvijek nema predstavu o tome koliku platu treba dati ili da prolongiranjem pokušava zadržati interesovanje potencijalnog zaposlenika do posljednjeg trenutka kako bi ispregovarao što bolje uslove za sebe.

“Nakon trećeg intervjua, kandidat bi trebao imati prilično jasno razumijevanje kada je u pitanju plata”, ukazao je Hyman.

Sugerisao je ono što je nazvao taktično povlačenje ako poslodavac prolongira razgovor o plati. U tom kontekstu je istakao šta bi kandidat za posao trebao kazati.

“Imali smo nekoliko sjajnih razgovora. Iskreno sam zainteresovan i uvjeren sam da mogu dati ogroman doprinos. Istovremeno smo svi zauzeti i siguran sam da ne želimo gubiti vrijeme na razgovor koji na kraju neće biti plodotvoran samo zbog toga što nam brojevi nisu na istoj stranici. Zašto ne izdvojite malo vremena i istaknete iznos plate”, sugerisao je Hyman.

Pritom je potrebno, kako je preporučio, održati skroman ton kako bi se došlo do bržeg odgovora poslodavca.

Previše naglašavanja nenovčanih pogodnosti

Kao mogući pokazatelj da kompanija zapravo ne nudi konkurentnu platu Hyman je istakao obećanje o nenovčanim pogodnostima, kao što su uredska atmosfera, besplatne grickalice, izdašno slobodno vrijeme, itd., piše CNBC.

KLIX

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …