Policajci dužni da prijave novac, nekretnine, automobile, satove…

Svi policijski službenici do kraja jula moraju prijaviti svoju, ali i imovinu i prihode članova porodice, kako bi Odjeljenje za antikorupciju Ministarstva unutrašnjih poslova moglo da prati da li njihov životni stil odstupa od zvaničnog imovinskog stanja.

Po potrebi, tokom kontrole, to može biti zatraženo i za rođake, prijatelje ili poslovne partnere, stoji u Pravilniku o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika, koji je donio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Pravilnik je objavljen u Službenom listu Crne Gore i stupio je na snagu.

Time je nakon više od deceniju ispoštovana obaveza iz Zakona o unutrašnjim poslova, koja predviđa kontrolu imovine policajaca.

Nepostojanje mehanizma kontrole dovelo je do toga da se posljednjih godina više policijskih službenika i funkcionera nađu na optuženičkim klupama zbog sumnji u kriminalno udruživanje i korupciju.

Dio njih je u bjekstvu, dok oni uhapšeni nude milionske garancije kako bi se branili sa slobode, što otvara sumnju u porijeklo njihove imovine.

Većina njih, prema zvaničnim podacima, živjela je od službeničkih plata, od kojih su teško mogli nagomilati toliko novca koliko nude za jemstva.

Šta sve policajci moraju da prijave

Pravila za policijske službenike oštrija su u odnosu na pojedine zakonske odredbe koje se tiču javnih funkcionera, pa policajci moraju prijaviti i stvari čija vrijednost iznosi više od 5.000 eura – umjetnine, nakit, satove…, ali i stambeni prostor u kojem žive bez obzira na to da li su njegovi vlasnici.

Policajci i njihovi supružnici i djeca su u obavezi da prijave svu nepokretnu imovinu, kao i pokretni koja se registruje – automobile, plovne objekte, vazduhoplove. Moraju prijaviti ušteđevinu, depozite i kredite u bankama u zemlji i inostranstvu, zajmove, potraživanja, hartije od vrijednosti, vlasništvo u firmama…

Službenicima Odjeljenja za antikorupciju moraju dostaviti i podatke o visini mjesečne zarade, naknadama po osnovu članstva u radnim rijelima koje obrazuju državni i opštinski organi, prihode od naučne, nastavne, kulturne, sportske djelatnosti, po osnovu autorskih i srodnih prava, ali i drugog posla, aktivnosti, rente ili drugih izvora. Iste podatke policijski službenik mora dostaviti za bračnog, odnosno vanbračnog supružnika i djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

“Policijski službenik dostavlja zvještaj u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa, prema stanju na dan zasnivanja radnog odnosa, jednom godišnje, a najkasnije do kraja jula tekuće za prethodnu godinu”, stoji u Pravilniku.

Policajci u roku od 30 dana moraju podnijeti i vanredni imovinski izvještaj u slučaju promjene imovine veće od 5.000 eura, ali i od dana prestanka radnog odnosa u policijskom zvanju.

Nepoštovanje obaveza povlači disciplinsku odgovornost

“Ako policijski službenik ne dostavi izvještaj u skladu sa članom 4 ovog pravilnika, rukovodilac Odjeljenja za antikorupciju obratiće se Etičkom odboru radi davanja mišljenja o postojanju povreda pravila i standarda utvrđenih Kodeksom policijske etike i o tome obavijestiti neposrednog rukovodioca organizacione jedinice u kojoj policijski službenik, koji nije podnio izvještaj, radi”, stoji u Pravilniku.

To znači da će policijski službenici, u skladu sa Zakonom, ali i Kodeskom policijske etike najmanje disciplinski odgovarati zbog kršenja pravilnika.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …