Predlog poslanika: Za poljoprivrednike manji porezi do 90 odsto

Poslanici Nikola Camaj i Artan Čobi (Albanski forum) i Ilir Čapuni (Albanska alijansa) uputili su Skupštini Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na nepokretnosti, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Ovom izmjenom zakona, za koju predlagači smatraju da je neophodno donijeti po hitnom postupku, predlaže se da se za nepokretnosti, čiji je vlasnik ili korisnik lice upisano u registar poljoprivrednih proizvođača, pravno lice ili preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, doradom, pakovanjem i preradom poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u Crnoj Gori, poreska stopa umanji za 90 odsto. Trenutnim rješenjem predviđeno je umanjenje za 70 odsto.

Kako navode predlagači, primjenom predloženih rješenja stvorili bi se pozitivni efekti za budžete opština na godišnjem nivou kao i veća ravnopravnost razvijenih urbanih i nerazvijenih opština.

Takođe, navode Camaj, Čobi i Čapuni, procjena je da nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Crne Gore za primjenu predloženih izmjena Zakona o porezu na nepokretnosti.

Primjenom predložene izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti lokalne samouprave imaju mogućnost da same odluče da li će primijeniti poresku olakšicu ili ne, u skladu sa principom decentralizacije. Ovim novim zakonskim rješenjem lokalne samouprave će autonomno odrediti potrebu podstizanja razvoja poljoprivrede u lokalnim samoupravama tako što će same odlučiti o neophodnosti primjene navedene poreske olakšice, gdje se predlaže mogućnost opštine da umanji poresku stopu za predmetne nepokretnosti do 90 odsto poreske obaveze – navodi se u dokumentu.

Obezbijediti više sredstava opštinama

Kako predlagači ističu, osnovni razlog za izmjenu važećeg Zakona o porezu na nepokretnosti je potreba da se obezbijedi veći obim sredstava za finansiranje funkcija lokalne samouprave, što će, smatraju oni, doprinijeti poboljšanju likvidnosti budžeta.

Takođe, smatraju predlagači, poreska olakšica krši načela decentralizacije i dovodi do umanjenja prihoda lokalnih samouprava.

– Sadašnjim zakonom, odnosno odredbom člana 12, stav 3 istog, umanjuje se stepen fiskalne decentralizacije kao i prihodi opština, naročito opština čiji se građani pretežno bave poljoprivrednom proizvodnjom – navodi se u predlogu dostavljenom Skupštini.

U predlogu se navodi da važeći Zakon o porezu na nepokretnosti, donesen krajem decembra 2022. godine, u znatnoj mjeri umanjuje prihode jedinica lokalne samouprave, prevashodno primjenom člana 12, stav 3 istog zakona.

Oni dalje navode da je odredba stava 3, člana 12 Zakona o porezu na nepokretnosti, “diskriminatorska i nesrazmjerno određena, s obzirom na to da olakšica od 70 odsto važi, kako za lica koja su upisana u registar poljoprivrednih proizvođača, kao i za ona lica koja se bave proizvodnjom, doradom, pakovanjem ili preradom poljoprivrednih proizvoda proizvedenih kod nas, tako i ona u odnosu na lica koja se bave poljoprovrednom proizvodnjom, a nisu upisani u registar poljoprivrednih proizvođača.

Predlagači navode da je ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na nepokretnosti sadržan u članu 16, stav 1, tačka 5 Ustava, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i obezbjeđenje sredstava za finansiranje nadležnosti lokalne samouprave.

DAN

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …