Održan sastanak Koordinacionog tijela za praćenje pregovora sa Evropskom unijom iz djelokruga nadležnosti CBCG

Centralna banka će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima u cilju ispunjavanja obaveza u okviru pregovaračkih poglavlja koja su u direktnoj nadležnosti CBCG, zaključak je sa današnjeg sastanka Koordinacionog tijela za praćenje pregovora sa Evropskom unijom iz djelokruga nadležnosti CBCG i perspektive integracije u Ekonomsku i monetarnu uniju (EMU) kojim predsjedava guvernerka dr Irena Radović.

Na sastanku je konstatovano je da je ostvaren značaj napredak Crne Gore po pitanju priprema za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), kao jednoj od prioritetnih aktivnosti iz Plana rasta za Zapadni Balkan Evropske komisije.  Koordinaciono tijelo je odlučilo da će Centralna banka kao koordinator aktivnosti za pristupanje SEPA uložiti sve napore da se ovaj proces dodatno ubrza i zvanična aplikacija Evropskom savjetu za plaćanja (EPC) preda do kraja juna.

Na sastanku je razgovarano o realizovanim, ali i predstojećim aktivnostima u okviru pregovaračkih poglavlja kojima rukovodi CBCG (4 – Sloboda kretanja kapitala, 9 – Finansijske usluge i 17 – Ekonomska i monetarna politika), sa posebnim osvrtom na uklađivanje supervizorskog regulatornog okvira sa zakonodavstvom EU.

Ovi koraci predstavljaju ključne elemente u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, jer omogućavaju usklađivanje sa evropskim standardima, kao i dalji napredak CBCG ka punopravnom članstvu u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB).

Centralna banka Crne Gore ubrzanom realizacijom obaveza iz pregovaračkih poglavlja kojima rukovodi, želi da pruži snažan doprinos ne samo zatvaranju pregovaračkih poglavlja i učlanjenju Crne Gore u EU, već i da značajno ojača stabilnost i efikasnost našeg finansijskog sistema, čime se stvaraju uslovi za održiv ekonomski rast i bolju integraciju u evropsko tržište. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena ovim ciljevima i nastaviće da radi na njihovom ostvarivanju u korist svih građana Crne Gore.

Provjerite slična mjesta

Blokada tunela Sozina najavljena za 10 sati

Mještani Crmnice i ostali stanovnici Virpazara i okolnih sela blokiraće jutros u 10 sati tunel …