Dogovoren otkup akcija Instituta Igalo u vlasništvu Žarka Rakčevića za 5,25 miliona eura

Kako je navedeno u zaključcima Vlade, zadužuje se Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da u cilju upućivanja zvanične ponude za zajedničko djelovanje i otkup akcija, predstavnike državnog kapitala u Odboru direktora Instituta zaduži da vlasnički udio manjinskog akcionara HTP „Vile Oliva“ otkupi u iznosu koji je najveći manjinski akcionar javno iznio a sada i potvrdio i to u iznosu od 5, 25 miliona eura.

Taj iznos biće uplaćen Rakčeviću tri dana od potvrđivanja Plana restrukturiranja od strane Agencije za zaštitu konkurencije a najkasnije u roku od šest mjeseci od zaključivanja sporazuma.

Odbor direktora je u obavezi da zaključi sporazum o zajedničkom glasanju i djelovanju akcionara po kojem će manjinski akcionari glasati u skladu sa članom 144 Zakona kojim se uređuju privredna društva.

Ako plan restrukturiranja ne dobije potvrdu Agencije za zaštitu konkurencije akcije u obimu i broju ostaju u istom odnosu prije zaključivanja sporazuma. Zadužuju se predstavnici državnog kapitala u odboru direktora da sa Fondom zdravstva pokrenu pitanja za utvrđivanje pravične naknade za usluge od opšteg ekonomskog interesa, navedeno je u zaključcima Vlade. Prije usvajanja informacije i zaključaka, na osnovu procjene vrijednosti Instituta kao i analize poslovanja Instituta, održan je sastanak sa predstavnikom najvećeg manjinskog akcionara Instituta Igalo. Na sastanku je iznijeta ponuda za otkup akcija manjinskih akcionara, u cilju povećanja učešća državnog kapitala u Institutu kako bi država mogla u potpunosti da preuzme odgovornost nad poslovanjem te ustanove. -Država bi kontrolu nad akcijama stekla sada, a u cilju uspješnog usvajanja Plana spašavanja i Plana restruktuiranja, dok bi se plaćanje cijene akcija utvrđene u skladu sa zakonom, izvršilo onog momenta kada Agencija za zaštitu konkurencije odobri plan restrukturanja. Ovim bi se udio države podigao na 2/3 učešća u društvu koje prate korpus prava shodno zakonu i Statutu – navedeno je na sajtu Vlade.

Navedeno će se, kako se ističe, operacionalizovati kroz zaključivanje dva Sporazuma.

Sporazumom akcionara o glasanju će se unaprijed odrediti kako će manjinski akcionari koji budu taj sporazum prihvatili grasati po osnovu svojih akcija, na koji način će se odrediti u odnosu na pitanja izglasavanja Plana spašavanja i Plana restruktuiranja instituta Igalo, a kako bi se nedvosmisleno obezbijedila podrška manjinskih akcionara u procesu spašavanja Instituta.

Nadalje, Sporazurnom akcionara kojim će se između manjinskih akcionara i Vlade Crne Gore urediti prava i obaveze iz otkupa, odnosno sticanja akcija i to na način što će se utvrditi obaveza kupovine udjela HTP ,,Vile Oliva“, u iznosu od 5,25 miliona eura (vrijednost u iznosu od 6,1 miliona eura, a sa kojom je Rakčević izađao na berzu, korigovana je na vrijednost od 5,25 miliona eura), dok će se navedena kupoprodajna vrijednost akcija isplatiti u roku od 3 dana od dana prihvatanja Plana restrukturanja, a najkasnije po isteku 6 mjeseci od dana zaključivanja sporazuma, te uz uslov da je manjinski akcionar u svemu ispoštovao Sporazurn o zajedničkorn glasanju. Takode, ovaj Sporazum sadržaće ugovornu kaznu, ukoliko država Crna Gora ne ispuni svoju ugovornu obavezu, kojom će se obezbijediti manjinski akcionar.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

MITROVIĆ: Do kraja godine značajne promjene u upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Zakon o upravljanju otpadom predstavlja prekretnicu za Crnu Goru jer postavlja temelje za smanjenje otpada, …