Koprivica podnio krivičnu prijavu protiv vlasnika Bemaksa

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika Bemaksa za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi, u vezi sa krivičnim djelom utaja poreza i doprinosa, kao i inicijativu Poreskoj upravi za pokretanje postupka poreske kontrole vlasnika i kompanije.

Kako je istakao Koprivica danas se otvara novo poglavlje u borbi protiv korupcije i kuca se na posljednji sprat korupcionaške piramide. Kako je naveo u svojoj izjavi, prvi stanar je Bemax, ali narednih nedjelja otvariće i preostala vrata.

  “Danas dokazujemo i procesuiramo ono što svi godinama znaju, čuju i vide – bezočnu pljačku budžeta građana ove zemlje. Danas otvaramo novo poglavlje u borbi protiv korupcije – kucamo na posljednji sprat korupcionaške piramide. Prvi stanar je Bemax, ali narednih nedjelja otvaramo i preostala vrata”, poručio je potpredsjednik Koprivica.

  U svom obraćanju Koprivica je naveo da su Veselin Kovačević, dotadašnji vlasnik kompanije Bemax i Ivan Ubović, sin Ranka Ubovića, potpisali 1. jula 2022. godine ugovor o prenosu vlasništva po cijeni od 750.000 eura. U ugovoru je navedeno da je Kovačević osnovao kompaniju sa početnim ulogom od svega 12.000 eura u januaru 2007. godine, kao i da je naknadno uplatio dodatni ulog od 300.000 eura i na nju prenio nenovčana sredstva od 437.800 eura, što čini ukupni ulog 749.800 eura, i to se po zakonu računa kao nabavna cijena-vrijednost osnivačkog uloga prilikom osnivanja uvećana za iznos povećanja kapitala.

  “Ako je razlika između prodajne i nabavne cijene pozitivna to je kapitalni dobitak na koji se primjenjuje poreska stopa. U ovom slučaju kada se od prodajne cijene 750.000 oduzme tzv. nabavna cijena od 749.800 eura, proizilazi da je Kovačević prodajom kompanije Bemax zaradio 200 eura što po zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica predstavlja njegov kapitalni dobitak koji je podvrgnut oporezivanju. Dakle, budžet Crne Gore je po osnovu ove transakcije prihodovao cijelih 30 eura, jer je tada važeća poreska stopa bila 15%. Kompanija Bemax je prema zvaničnim finansijskim izvještajima na kraju 2021. godine imala stalnu imovinu u vrijednosti od 120 miliona eura, ukupan kapital kompanije je procijenjen na 142 miliona eura, a kompanija je na računu imala i čistu neraspoređenu dobit iz ranijih godina u iznosu od 141 milion eura. Bemax je za 2021. godinu ostvario i neto dobit od 14 miliona eura, a u 2020. godini neto dobit od 27,5 miliona eura. Ovo sve govori da je Kovačević prodao svoju kompaniju za manje od 1% njene stvarne vrijednosti, odnosno ukupnog kapitala. Odnosno, vrijednost za koju je prodata kompanija iznosi svega 5% njene prošlogodišnje neto dobiti. Očigledno je iskazana prodajna cijena u ugovoru lažirana prodajna cijena, vještački umanjena u cilju što manjeg plaćanja državi na ime poreza. Dakle, da je kompaniju prodao po vrijednosti od 142 miliona eura na koliko je procijenjen njen kapital samo šest mjeseci ranije u bilansu koji je predao Upravi prihoda i carina, porez bi iznosio 12,8 miliona eura. Upravo Bemaks patriotizam znači da se državi plaća 30 eura, umjesto 12,8 miliona eura, odnosno da najmanje plaćaju oni koji su najviše profitirali”, naveo je Koprivica.

  Kako je dodao, vlasnici Bemaksa upustili su se u ovu operaciju besprizornog lažiranja prodajne cijene, da bi platili manji porez državi, a znajući za jednu slabost poreskog zakona, koja nije slučajna već smišljeno ostavljena.

  Provjerite slična mjesta

  Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

  Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …