Bijela knjiga Savjeta stranih investitora: Pad indeksa lakoće poslovanja drugu godinu zaredom

Izuzetak je sektor bankarstva u kojem je ostvareno poboljšanje, kao i sektor telekomunikacija koji je ostao na nivou iz 2022. godine – navodi se u publikaciji u kojoj 43 članice Savjeta, koje generišu više od 30 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), ocjenjuju stanje poslovnog ambijenta i navode ključne izazove sa kojima se suočavaju.

U publikaciji se navodi da u prošloj godini turizam i trgovina bilježe pad od 0,4, pa su tako indeksi lakoće poslovanja u ova dva sektora ocijenjeni sa 6,7 i 6,6. Indeks koji se odnosi na transport i logistiku iznosi šest sa zabilježenim padom od 0,6. Članice Savjeta koje posluju u sektoru proizvodnje i energetike lakoću poslovanja u prošloj godini ocjenjuju sa 5,5, što je 0,7 niže u poređenju sa 2022. godinom.

Poboljšanje indeksa lakoće poslovanja u prošloj godini zabilježeno je u sektoru bankarstva, koji je ocijenjen sa 6,7 i to zahvaljujući rastu od 0,4. Indeks lakoće poslovanja u telekomunikacijama je isti kao i 2022. godine i iznosi 7,2 – navodi se u saopštenju.

Predsjednik Upravnog odbora SSI Tamaš Kamaraši kazao je da je Bijela knjiga tokom proteklih godina pružala analize tržišnih trendova, prilika i izazova, pokazujući pravac u kojem treba razvijati poslovni ambijent u Crnoj Gori. – Rezultati koje smo predstavili i koji se odnose na prošlu godinu nastali su na osnovu unaprijeđene metodologije prikupljanja i analize podataka – rekao je Kamaraši.

On je naveo da, iako istraživanja pokazuju pad indeksa lakoće poslovanja drugu godinu zaredom, trenutna komunikacija sa donosiocima odluka ostavlja prostor za optimizam. – Na tom tragu,vjerujem da imamo priliku da u izdanju Bijele knjige za 2024. zabilježimo određeni napredak. Nadamo se još intenzivnijoj saradnji sa Vladom, kako bismo zajedno realizovali preporuke koje smo naveli – kazao je Kamaraši.

Ministar finansija Novica Vuković najavio je da će Ministarstvo detaljno razmotriti preporuke iz Bijele knjige, s obzirom na to da je jedan od prioriteta Vlade kreiranje poslovnog ambijenta koji je atraktivan za postojeće, ali i nove kredibilne strane investitore. – Ministarstvo finansija s punom pažnjom razmotriće i uvažiti preporuke ovog važnog dokumenta, budući da nam je veoma značajno da strani investitori, koji posluju u Crnoj Gori, budu zadovoljni uslovima i ukupnim poslovnim ambijentom – rekao je Vuković.

On je kazao da je njihov cilj da ga dodatno unaprijede i omoguće neophodne pretpostavke za privlačenje kredibilnih ulagača, stoga će zajedno sa Agencijom za investicije i drugim uključenim institucijama raditi na dodatnom podsticanju savremenih i održivih modela poslovanja. – Unaprijed se radujemo budućim partnerstvima sa privrednicima i pozitivnim efektima novih projekata na državni budžet i ukupnu ekonomsku sliku Crne Gore – naveo je Vuković. Bijela knjiga koja se odnosi na ovu godinu biće, kako je najavljeno, predstavljena tokom novembra.

Novi termin izdavanja Bijele knjige ostavlja adekvatan prostor Vladi da blagovremeno razmotri i uključi preporuke i analize stranih investitora u program rada – zaključili su iz SSICG.

Bijela knjiga – Investiciona klima u Crnoj Gori 2023, prvi put, uključuje evaluaciju specifičnih indeksa i detaljnije istražuje faktore koji utiču na lakoću poslovanja u svim posmatranim sektorima. Nadalje, prepoznato je pet ključnih razvojnih područja za unapređenje poslovnog ambijenta, a uvedena je i ocjena nivoa uključenosti investitora u proces donošenja odluka.

Provjerite slična mjesta

MITROVIĆ: Do kraja godine značajne promjene u upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Zakon o upravljanju otpadom predstavlja prekretnicu za Crnu Goru jer postavlja temelje za smanjenje otpada, …