PU: Statis treba da plaća zakupninu sa PDV-om preduzeću Sveti Stefan hoteli

U Poreskoj upravi Crne Gore (PU) smatraju da je nesporno da zakupac hotela Sveti Stefan i vile “Miločer” treba da plaća preduzeću Sveti Stefan hoteli kiriju sa PDV-om. Zakupac Svetog Stefana i “Miločera” je firma Adrijatik propertis, čiji je vlasnik grčki biznismen Petros Statis, a koja od 2006. godine nije plaćala PDV, već je kiriju izmirivala bez PDV-a.

Činjenica da Adrijatik propertis ne plaća PDV, koji je 21 odsto, problematizovana je tek 2021. godine, kada je promijenjena vlast, a samim tim i menadžment u Sveti Stefan hotelima. Tada je konstatovano da ubuduće treba da se izdaje faktura Adrijatik propertisu sa iskazanim PDV-om i da se traži isplata PDV-a za pet godina unazad, jer je zakonima dozvoljeno da se traži PDV samo za pet godina unazad. Adrijatik propertis prema ugovoru za kiriju plaća 1,12 miliona godišnje, dok je iznos sa PDV-om 1,355 miliona, što je razlika od 243 hiljade eura.

Iz Poreske uprave “Danu” su kazali da je sa poreskog aspekta nesporno da je zakupodavac, kao PDV obveznik, dužan da zakupcu po osnovu davanja imovine u zakup izda račun u skladu sa članom 32 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, sa iskazanim PDV-om po stopi od 21 odsto.

– Odredbama člana 20 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano je da osnovicu PDV-a čini sve što predstavlja plaćanje (u novcu, u stvarima ili uslugama), koje je poreski obveznik primio ili će primiti od kupca, naručioca ili trećeg lica za izvršeni promet proizvoda, odnosno usluga, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom takvog prometa, osim PDV-a, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Stavom 2 istog člana propisano je da se u poresku osnovicu uračunavaju akcize i drugi porezi, takse, carine i druge uvozne dažbine, osim PDV-a, i posredni troškovi, kao što su provizije, troškovi ambalažiranja, prevoza i osiguranja, koje isporučilac zaračunava kupcu, odnosno naručiocu usluge – podsjetili su iz PU.

Interes države je da Sveti Stefan bude otvoren

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Nik Đeljošaj kazao je nedavno da je interes države da Sveti Stefan bude otvoren.

– U vezi sa ponovljenim zahtjevom mještana Pržna i Svetog Stefana za raskid ugovora sa kompanijom Adrijatik propertis, a koji se odnosi na zakup Svetog Stefana, u ime Ministarstva ekonomskog razvoja i svoje lično izražavam puno razumijevanje i dijelim nastojanje da grad hotel Sveti Stefan bude valorizovan u punom kapacitetu – rekao je Đeljošaj.

On je dodao da je uvjeren da trenutna situacija ne ide naruku ni jednoj strani i još jednom pozvao zakupca da poštuje odredbe ugovora i otvori Sveti Stefan.

– U suprotnom će Vlada, to jest resorno ministarstvo, preduzeti sve zakonom predviđene mogućnosti da zaštiti interes države Crne Gore, a interes je da Sveti Stefan bude otvoren – kazao je Đelošaj.

Dalje su naveli da je obaveza zakupca da zakupodavcu uplati neto iznos zakupnine i obračunati PDV.

– Zakupac će obračunati PDV tretirati kao ulazni PDV sa pravom na odbitak pod uslovom da zakupljeni prostor koristi za obavljanje oporezive djelatnosti. U konkretnom slučaju je sporan iznos ugovorene zakupnine, što je predmet sudskog spora između zakupodavca i zakupca. Takođe, kod poreskog obveznika (zakupca) vršen je inspekcijski nadzor 2022. godine (djelimična kontrola). U planu je da se kod istog izvrši potpuna kontrola u dijelu pravilnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreza i drugih dažbina kojima upravlja Poreska uprava, sa posebnim osvrtom na poslovni odnos sa zakupodavcem, nakon okončanja sudskog spora između zakupodavca i zakupca – saopštili su nam iz PU.

Nakon što su Sveti Stefan hoteli donijeli odluku da se na kiriju plaća PDV, Adrijatik propertis je plaćao kirije, ali bez PDV-a. Prema poslednjim informacijama, Sveti Stefan hotelima nijesu platili poslednje četiri kirije. Takođe, hotel Sveti Stefan nije otvoren, a pitanje je hoće li i biti ove sezone. Po ugovoru, hotel treba da bude otvoren osam mjeseci.

DAN

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …