Gorivo će biti skuplje tri centa zbog formiranja rezervi

Vlada će utvrđivati visinu naknade na prijedlog Ministarstva finansija, a dok to ne učini, prijedlogom zakona je predviđeno da visina naknade bez PDV-a bude tri centa po litru, odnosno kilogramu naftnih derivata. Uvoznici naknade će biti u obavezu da obračun naknade, koja će biti sastavni dio cijene, počnu da obračunavaju deset dana nakon što na snagu stupi podzakonski akt koji će regulisati način obračuna i uplate naknade i izvještaj o plasmanu naftnih derivata na tržište Crne Gore.

Zakon predviđa da Vlada u roku od dva mjeseca od stupanja zakona na snagu formira Savjet za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima koje će biti zaduženo da Vladi predloži odluke o puštanju u promet obaveznih rezervi i sprovođenju mjera za rješavanje poremećaja u snabdijevanju. Savjet će se birati na četiri godine, a činiće ga predsjednik i osam članova, među kojima predstavnici Vlade, regulatornog tijela za energetiku, Uprave carina, te kompanija koje imaju najveći udio u prometu na malo i veliko naftnim derivatima.

Iz Vlade je rečeno da će usvajanjem ovog zakona, propisi u ovoj oblasti biti usklađeni sa evropskom regulativom, kojim će se stvoriti uslovi za formiranje obaveznih rezervi naftnih derivata.

Predloženim zakonom će se povećati sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima i mogućnost brzog djelovanje u slučaju rizika od nastanka poremećaja ili u slučaju poremećaja u snabdijevanju, a stvoriće se i pravni osnov za korišćenje sredstava direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize- saopšteno je iz Vlade.

Time će, kako navode, biti povećanja i kontrola kretanja naftnih derivata, ojačan sistem kontrole nad ovim tržištem, a pojačanim izvještavanjem biće unaprijeđeno i praćenje protoka naftnih derivata, a time i naplata prihoda za državni budžet. Iz Vlade ocjenjuju da će to doprinijeti da Crna Gora bude atraktivna i za potrebe regionalnog skladištenja obaveznih rezervi naftnih derivata.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …