Cijenu struje diktiraće tržište

Crnogorska berza električne energije (Belan) osnovana je 2017. godine i do sada je bila mjesto veletrgovine električnom energijom, čije su cijene u maloj mjeri i indirektno uticale na cijene struje koji plaćaju potrošači građani i privreda, ali bi do ulaska u Evropsku uniju (EU) i povezivanjem sa evropskim tržištem trebalo da bude referentna berza čije bi cijene važile i za krajnje potrošače, kazao je u razgovoru za “Vijesti” Dejan Drašković, izvršni direktor.

Na Crnogorskoj berzi sada ima 27 registrovanih učesnika – prodavaca ili kupaca, većinom energetskih kompanija, velikih trgovaca – snabdjevača, ili velikih potrošača električne energije. Registrovanih učesnika ima iz Crne Gore, regiona, ali i EU, što ukazuje da postoji interesovanje za crnogorsko tržište i da je prepoznat njegov potencijal. Izvoz električne energije lani je činio trećinu ukupnog crnogorskog izvoza.

Cijena električne energije u Crnoj Gori je jedne od najnižih u Evropi i nije se značajnije mijenjala već deceniju. Za domaćinstva i većinu privrede cijena je regulisana i određuje je Regulatorna agencija za energetiku na osnovu zakonskih normi o odobravanju troškova energetskim kompanijama čije se stavke nalaze na računu.

Cijene sa Berze električne energije imaju samo indirektan uticaj kroz prihvatanje troškova Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Crnogorskog distributivnog sistema (CEDIS), gdje se za stavku na računu u kojoj ulazi pokriće troškova za tehničke gubitke koriste cijene sa berze. To je uticalo da se početkom ove godine simbolično poveća stavka za CEDIS na računima za struju.

Međutim, to bi u narednom periodu moglo da se promijeni.

“Cijena koju građani plaćaju je regulisana cijena, te je po tom pitanju uticaj naše berze na konačnu cijenu energije ka krajnjem potrošaču još minimalan, s obzirom da još nismo referentna berza za određivanje cijene. Ako uzmete u obzir da se radi o veleprodajnom tržištu, cijena koja se trenutno formira na njemu je cjenovni signal koji u ovoj fazi više odgovara investitorima u buduće projekte u Crnoj Gori, međutim očekujemo da povezivanjem našeg tržišta sa evropskim dođe i do toga da cijena postignuta u crnogorskoj cjenovnoj zoni bude referentna cijena u obračunu za krajnjeg potrošača”, kazao je Drašković.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Dolar potonuo najniže u mjesec dana

Vrijednost dolara pala je i drugu uzastopnu sedmicu jer inflacija u SAD popušta, pa su …