POVEĆANJE STOPE PDV-A SNAŽNO UTIČE NA SMANJENJE KONKURENTNOSTI CRNE GORE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE

Ne postoji realna potreba države za povećanjem poreza na dodatu vrijednost u ugostiteljstvu i ova mjera bi mogla dovesti do smanjenja konkurentnosti ,rasta inflacije i sive ekonomije. Ovo su ocijenili privrednici tokom sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore, održane 12. juna u hotelu De’Andros u Virpazaru.

Predstavnici Ministarstva finansija su istakli da je u planu da stopa PDV-a u oblasti ugostiteljstva bude jedinstvena, te razmatraju i da bude niža od 21 odsto.

– Do kraja godine ćemo predložiti zakonsko rješenje koje će ujednačiti poresku stopu za sve ugostiteljske objekte, čime ćemo stvoriti povoljniji ambijent za čitavu ugostiteljsku djelatnost – istakao je Miloš Radulović iz Direktorata za poreze i carine.

On je najavio da će se posebna radna grupa baviti ovim zakonom, a privrednici su zatražili da njihov predstavnik bude član, kako bi se dobila rješenja koja će doprinijeti razvoju ove djelatnosti.

Tokom sjednice prezentovani su i turistički potencijali Opštine Bar, bilo je riječi o projektu kojim se jačaju turističke veze Crne Gore i SAD, zatim o faktoringu kao alternativnoj metodi finansiranja u pripremi turističke sezone, predstavljeno je rješenje za pečenje kafe na solarni pogon, te najavljen prvi kraft beer festival u Podgorici.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Ranko Jovović, uz podršku sekretarke Sanje Marković, a u radu su, pored članova, učestvovali predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, potpredsjednik PKCG Nikola Vujović, generalna direktorica  Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mr Svetlana Šljivančanin , predstavnici Ministarstva finansija, nacionalnih parkova, nacionalne i lokalnih turističkih organizacija.

Snižena stopa PDVa jednaka za sve ugostitelje

Predsjednik Odbora Jovović je istakao da se, od početka 2024. godine, po sniženoj stopi PDV-a od 7% oporezuju usluge pripremanja i usluživanja hrane i bezalkoholnih gaziranih pića čiji pregled je dat u Pravilniku i to isključivo u objektima koji su shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu kategorisani kao restorani i catering objekti, i koji posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdatu od nadležnih organa na način utvrđen pomenutim Zakonom.

– Ovakva poreska politika ozbiljno diskriminiše hotelski sektor, koji je osnova razvoja turizma Crne Gore, posebno imajući u vidu da je svaki hotel obavezan da ima restoran te samim tim podliježe PDV stopi od 21%, dok bilo koji nezavisni restoran ima poresku stopu od 7% i automatski dovodi u neravnopravan/diskriminatorski položaj hotele. Kao posljedicu ovakve odluke, trenutno imamo veliki broj malih hotela koji ozbiljno razmišljaju da smještajne jedinice kategorišu u privatan smještaj, a restorane registruju kao zasebne cjeline – kazao je on.

Prema njegovim riječima, s uvođenjem više PDV stope na ugostiteljske usluge od početka 2024. godine na kratki rok su ostvareni pozitivni fiskalni učinci, a koji će se iz godine u godinu smanjivati. Primjeri drugih država koje su povećavale PDV stope pokazuju da će nakon povećanja stope PDV doći do povećanja poreske evazije i sive ekonomije (najviše u ugostiteljstvu).

-U cilju osiguranja daljeg intenzivnog razvoja i unapređenja konkurentnosti turizma u Crnoj Gori, u skladu sa Strategijom razvoja turizma, kao i podsticanja razvoja povezanih djelatnosti, predlaže se da se najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, zadrži snižena stopa PDV-a od 7%, na usluge smještaja i propiše snižena stopa PDV-a na usluge u ugostiteljstvu za sve objekte – istakao je Jovović.

Miloš Radulović iz Ministarstva finansuja  je kazao da od 2020. godine važi snižena stopa, koja je bila oročena i produžavana na predlog Vlade i poslanika, ali je zvanično prestala da važi krajem prošle godine.

– Razumijemo da je to stvorilo diskriminatorski ambijent prema hotelima, ali znalo se da je rok trajanja ograničen. Do kraja godine ćemo predložiti zakonsko rješenje koje će ujednačiti poresku stopu za sve ugostiteljske objekte, čime ćemo stvoriti povoljniji ambijent za čitavu ugostiteljsku djelatnost – istakao je on, dodajući da će biti formirana Radna grupa koja će se baviti ovim zakonom.

Ranko Jovović je apelovao da Ministarstvo finansija u Radnu grupu uključi predstavnike turističke privrede, kako bi ona mogla da sugeriše na vrijeme.

Igor Vujošević smatra da je neophodno PDV vratiti na 7% dok se ne donese jedinstveno rješenje.

– U ovakvoj situaciji imate primjer hotela koji će sa 50 zaposlenih da plati 11. 500 eura poreza na 50.000 prometa i ketering koji sa dva zaposlena plaća PDV 3.500 na isti iznos, I onda dobijamo potpuno neravnopravnu utakmicu – istakao je on, dodajući da treba uraditi sveobuhvatnu studiju prije donošenja novog zakonskog rješenja.

Rajko Malović kazao je da se ne smije zanemariti strateški cilj razvoja turizma u Crnoj Gori, a to je razvoj hotelske industrije, te da treba davati podsticajne mjere za ljude koji grade hotele I rade u ovoj oblasti, kako bi se dodatno motivisali, da ne bi i dalje imali situaciju da privatni smještaj čini 80% od ukupnog.

Prema riječima, Sava Martinović iz hotela Maestral, stopa PDV-a predstavlja jedan od ključnih instrumenata ekonomske politike sa strane države a istovremeno i faktor koji utiče na cjelokupnu privredu,

-Sada praktično imamo diferencirane stope za istu vrstu usluge po vrstama objekata i to je apsolutno neprihvatljivo. Ministartsvo turizma nikako ne bi smjelo d dozvoli da se u kontekstu izmjena koje se pripremaju, rezultat bude ukupno povećanje obaveza za hotelsku crnogorsku privredu, ali i povećanje sive ekonomije – kazao je on.

Snežana Pekić, istakla je da je nephodno više raditi na suzbijanju sive ekonomije, te bolje kontrolisati privredne subjekte koji posluju nelegalno. Posebno se osvrnula na turističke agencije i neregistrovane objekte koji ne posjeduju rješenja za rad, te samim tim ne podliježu zakonodavstvu.

Dragan Purko Ivančević, Mac Sun D.M.C. Montenegro kazao je da interes Crne Gore treba da bude razvoj hotelske industrije, koja predstavlja kičmu turizma.

– Resorno ministarstvu treba da obezbjeđuje zaštitu, unaprjeđenje i razvoj turizma, da ga normira i donosi poreske politike u dogovoru da turističkim poslenicima – kazao je on.

Prema njegovim riječima, neophodno je razvijati cjelogodišnju turističku destinaciju i raditi na konkurentnosti kako bi išli u korak sa zemljama u okruženju.

Savo Barac je ukazao na potencijale sportskog turizma, odnosno benefite koje bi naša zemlja imala kada bi iskoristila kapacitete za smještaj inostranih sportskih klubova koji bi se pripremali u Crnoj Gori.

– Apelujem da se ovo uvrsti u Strategiju razvoja turizma, jer bi to bio ozbiljan broj gostiju, a Crna Gora ima šta da pokaže – rekao je on.

Željko Cicović, Ami hotel, kazao je da turistička privreda mora precizno znati šta je očekuje u narednoj godini povodom izmjena PDV-a, kako bi u skladu sa tim planirali sezonu i potpisivali ugovore.

– Država mora više voditi računa o hotelijerima i uvažiti sugestije koje daju, te blagovremeno obavještavati o svim planiranim izmjenama zakona – istakao je on.

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …