Remedijacija korita rijeke Morače počeće 2025. godine

Danas sam sa saradnicima, prisustvovao u hotelu Ramada u Podgorici, prezentaciji dokumenata finalizovanih kroz projekat upravljanja sedimentom u Crnoj Gori, kao i aktivnosti na zaštiti izvorišta Bolje Sestre, saopštio je Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda.

Ova prezentacija, koju je organizovala Uprava za vode sa konsultantima Svjetske banke na osnovu aranžmana sa Vladom, obuhvatila je dvije odvojene studije: Izvorište Bolje Sestre i otpornost vodosnabdijevanja primorskog dijela Crne Gore i Održivo upravljanje sedimentom u Crnoj Gori.

Prezentaciji su prisustvovali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predstavnici relevantnih institucija i preduzeća, kao i stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja vodnim resursima.

Prisutni su upoznati sa dosadašnjim aktivnostima Regionalnog vodovoda na zaštiti izvorišta “Bolje Sestre”, koje su uključivale izgradnju privremene ustave od prirodnog materijala.

Svjetska banka je predstavila dinamiku projekta, koji ima za cilj definisanje aktivnosti na nacionalnom nivou, kao i prijedlog konkretnih mjera za izvorište “Bolje Sestre” i zaštitu rijeke Morače.

Konsultanti Svjetske banke su istakli prioritete s obzirom na ekonomski značaj Regionalnog vodovoda i snabdijevanja vodom crnogorskog primorja. Prioriteti su sanacija korita Morače, izgradnja filterskog postrojenja, izgradnja bunara u Grbavačkom polju i izgradnja kaskadnih brana.

Sanacija korita Morače i izgradnja kaskadnih brana počeće 2025. godine i trajaće tri godine. Ove aktivnosti će dovesti do povećanja izdašnosti izvorišta Bolje Sestre i vraćanja u prvobitno stanje prije nelegalne eksplotacije sedimenata.

Na sastanku je ukazano na to da je nelegalna eksploatacija sedimenata imala uticaj na pad izdašnosti izvorišta Bolje Sestre, te da postoji veza između rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre.

Ciljevi studije Izvorište Bolje Sestre i otpornost vodosnabdijevanja primorskog dijela Crne Gore su analiza trenutnog stanja izvorišta Bolje Sestre, evaluacija otpornosti vodosnabdijevanja primorskog dijela Crne Gore, i predlog mjera za poboljšanje otpornosti sistema.

Predstavljeno su ključni nalazi studije, koji uključuju analizu kapaciteta izvorišta, identifikaciju potencijalnih rizika i preporuke za unaprjeđenje infrastrukture i upravljanja resursima.

Studija Održivo upravljanje sedimentom u Crnoj Gori ima za ciljeve evaluaciju trenutnih praksi upravljanja sedimentom, identifikaciju glavnih izazova i predlaganje održivih rješenja.

Studija je pokazala da postoje značajni izazovi u vezi sa sedimentacijom u ključnim vodnim tijelima. Preporučene su mjere za poboljšanje upravljanja sedimentom, uključujući tehničke inovacije i institucionalne promjene.

Nakon prezentacije, uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni učesnici imali priliku da postavljaju pitanja i iznose svoje sugestije.

Zaključeno je da su prezentirane studije od suštinskog značaja za unapređenje sistema vodosnabdijevanja i upravljanja sedimentom u Crnoj Gori. Dogovoreno je da se radi na implementaciji preporuka iz studija.

Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo kvalitetom prezentacije i naglasili važnost ovakvih sastanaka za budući razvoj održivih praksi u upravljanju vodnim resursima i sedimentom u Crnoj Gori.

“Zahvaljujući projektu Uprave za vode i Svjetske banke postavljeni su temelji za buduće aktivnosti koje će osigurati zaštitu i očuvanje vodnih resursa Crne Gore” zaključio je Lakušić.

Provjerite slična mjesta

Sastanak CBCG i Jedinstvenog odbora za sanaciju kreditnih institucija

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se danas sa stalnim članom Odbora …