Morsko dobro da pripremi Luku Budva za prihvat brodova

Javno preduzeće Morsko dobro ima rok do 28. juna da ispuni sve uslove kako bi linija Budva – Dubrovnik bila operativna i spremna za prihvat plovnih objekata i turista 29. juna, kako je ranije najavio premijer Milojko Spajić.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva dostavilo je ovom preduzeću akt, u kojem se u hitnom postupku traži preduzimanje aktivnosti koje se odnose na potrebna ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu, kao i aktivnosti usmjerene na ispunjenje uslova neophodnih za odredivanje dijela Luke Budva za trgovačku luku namijenjenuza putnicki saobracaj.

S tim u vezi, neophodno je odraditi sanaciju Luke Budva, urediti (privremene) objekte u funkciji upravne zgrade, carine i policije, nabaviti opremu kako bi se obezbijedili uslovi za pristanak i boravak brodova, odnosno uspostavljanje međunarodne brodske linije Budva – Dubrovnik.

Podsjetimo, Vlada Crne Gore je na telefonskoj sjednici, 20. maja, usvojila Informaciju kojom se Luka Budva daje na upravljanje Morskom dobru.

“Sporazum o predaji državine Luke Budva će, shodno Odluci, biti potpisan od strane Dukley Marina d.o.o Budva i Javnog preduzeća za upravijanje morskim dobrom Crne Gore. Prethodno je Vlada zadužila Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da obrazuje komisiju za popis privremenih objekata u Luci Budva, kao i specijalizovane mehanizacije i opreme koja se nalazi u okviru Luke Budva za obavijanje djelatnosti nautičkog turizma”, saopštili su tada iz Vlade.

RTCG

Provjerite slična mjesta

PES: Vlada će imati skoro dvotrećinsku podršku, naša zemlja na pragu istorijskog pomirenja

Pokret Evropa sad je na sjednici Glavnog odbora donio jednoglasnu odluku za proširenje 44. Vlade, …