ŽICG ponovo prepravlja izvještaje, traže i više novca

Uprava Željezničke infrastrukture uradila je novi finansijski izvještaj za 2023. godinu u kojem se kao gubitak navodi neto rezultat od minus 939 hiljada eura, iako je u izvještaju koji je u aprilu predat Poreskoj upravi naveden neto sveobuhvatni rezultat od minus od 3,2 miliona eura, saznaju “Vijesti”.

Uprava kompanije traži i više novca od države kako bi pokrila gubitke i obezbijedila novac za plate i ostale troškove s obzirom na to da nema dovoljne prihode. Kompanije je lani imala 817 zaposlenih, 85 više nego u 2021.

Takođe u ovom izvještaju se na jednom mjestu navodi da je poslovni rezultat za 2022. minus od milion eura, a na drugom da je te godine ostvaren pozitivan rezultat od 386 hiljada.

Uprava kompanije u izvještaju navodi da su morali da urade korekcije na osnovu nacrta izvještaja nezavisnog revizora i da su “odradili preknjižavanje dijela od 3,9 miliona eura iz 2022. godine”. Ovim uprava kompanije priznaje da u posljednje dvije godine nije bila u pravu i da su finansijski izvještaji bili fingirani.

Dva nezavisna revizora, prvo “HLB Mont Audit”, a zatim i “ABC global”, konstatovali su više nepravilnosti u finansijskim izvještajima Željezničke infrastrukture zbog čega su se oba uzdržala od davanja mišljenja. Umjesto da prihvati mišljenje prvog revizora početkom prošle godine, uprava ŽICG angažuje i plaća drugog revizora koji je na kraju dao isto mišljenje.

Uprava kompanije sada je prisiljena da ponovo mijenja finansijske izvještaje za prethodne godine, ali i da traži više novca od države da bi pokrila sve veće troškove rada.

U 2022. godini Vlada – tadašnje Ministarstvo kapitalnih investicija je ŽICG uplatilo redovne subvencije od 6,5 miliona eura za održavanje željezničke infrastrukture, zatim 5,1 milion za otplatu kredita i krajem godine još 3,9 miliona eura jer im prethodna subvencija nije bila dovoljna. Sporno je bilo što je ovih 3,9 miliona eura bile po ugovoru predviđeno za tekuće održavanje pruge u 2023. godine, odnosno cijela suma nije mogla biti knjižena kao prihod i za pokrivanje gubitaka u 2022. godini.

Novac za tekuće održavanja, namjenski dobijen iz budžeta, kompanija je koristila i za plaćanje drugih troškova.

Interni revizorski odbor ŽICG, kojeg je imenovala uprava kompanije, sada se obratio odboru direktora sa predlogom da se od Vlade zatraži više novca, kao i da im se odobri da se novac za održavanje željezničke infrastrukture može koristiti i za isplate zarada zaposlenima s obzirom na nedovoljan iznos opredijeljenih budžetskih sredstava.

U predlogu se navodi da vjeruju da bi se ovim mjerama “mogao spriječiti dodatni negativni publicitet” kompanije i “potencijalne nove medijske objave” o poslovanju.

Ukoliko im Vlada ne odobri dodatni novac, predlažu i prodaju rezervnih djelova koje sada ne koriste.

Interni revizorski odbor predlaže i da se u saradnji sa resornim ministarstvom riješi problem naplate duga od drugih državnih željezničkih kompanija – Montekargo, Željeznički prevoz i Održavanje željezničkih voznih sredstava, koji iznosi preko ti miliona eura.

Uprava istovremeno traži da se za “stimulisanje specifičnih i odgovornih radnih mjesta” kroz nagrađivanje i povećanje zarada za 20 do 30 odsto. Predlažu i da se izvrši optimizacija radnih mjesta.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …