Nema smanjenja plata prosvjetarima, ali biće više reda

Ministarstvo finansija demantovalo je navode Sindikata prosvjete da će nastavnicima biti manje plate 20 do 30%, i da im se ukidaju dodaci.

“U odnosu na navode Sindikata prosvjete da će nastavnicima zarade biti manje 20 do 30%, te da im se ukidaju dodaci – u cilju objektivnog informisanja javnosti i sprečavanja daljeg širenja dezinformacija obavještavamo da donošenje novog zakona neće uticati na smanjenje zarada”, navode iz Ministarstva finansija.

Iz resora Novice Vukovića ističu da su netačni navodi predsjednika Sindikata prosvjete o ukidanju dodataka zaposlenim u prosvjeti, a samim tim i smanjenju njihovih zarada.

“Nema govora o smanjenju zarada za 20 do 30%, odnosno o bilo kakvom smanjenju, jer je ova Vlada podržala upravo povećanje zarada zaposlenih u prosvjeti od jula ove godine i u kontinuitetu se zalaže za poboljšanje standarda i bolji socijalni status ove važne i brojne kategorije zaposlenih u javnom sektoru”, navode iz Ministarstva finansija.

Namjera Ministarstva finansija je, sitiču, da se bolje uredi oblast zarada u javnom sektoru kako bi se eliminisale postojeće evidentirane neujednačenosti u ovoj oblasti.

“Kada su u pitanju dodaci na zaradu, cilj je da se racionalizacijom brojnih dodataka na zaradu (nikako njihovim ukidanjem) unaprijedi transparentnost sistema zarada, i to na način da se trajni dodatni koeficijenti i dodaci uvedu u osnovni koeficijent, čime će doći do uvećanja osnovnog koeficijenta za visinu dodatka”, pojašnjavaju iz Ministarstva finansija.

Pojašnjenja radi, predstavnici Ministarstva finansija su, poručuju, pripremili polazne osnove za rad Radne grupe u formi radne verzije nacrta Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

“Ovim povodom u Ministarstvu finansija 29. i 30. maja održani su sastanci sa svim članovima radne grupe na kojima je prezentovan predviđeni koncept zakona, u skladu sa preporukama Svjetske banke koje su rezultat detaljne analize i sagledavanja manjkavosti postojeće regulative”, navode u reagovanju.

Na sastancima je, dodaju iz resora Vukovića, istaknuta intencija Ministarstva finansija da se izvrši racionalizacija brojnih dodataka na zaradu što nikako ne znači njihovo ukidanje.

“Naime, decentralizovano pregovaranje o raznim dodacima za različite sektore dovelo je do viših nivoa zarada od onih koji se ogledaju u osnovnim koeficijentima i narušavanja vertikalne pravičnosti u javnom sektoru, kao i netransparentnosti sistema zarada. Konkretno, kada je u pitanju resor prosvjete, na sastanku kom su prisustvovali, kako predstavnici resornog Ministarstva, tako i reprezentativnog sindikata, predstavnici predlagača zakona predložili su da se izvrši analiza mogućnosti uključivanja trajnih dodataka (za stečena zvanja, odjeljensko starješinstvo, rad u dvije ili više ustanova, rad u kombinovanim odjeljenjima i drugih dodataka utvrđenih granskim kolektivnim ugovorom) u koeficijente odnosno uvećanja koeficijenata za pripadajuće trajne dodatke”, poručuju iz Ministarstva finansija.

Takođe je, pojašnjavaju, predloženo da dodaci koji ne budu uključeni u koeficijente, ostanu prepoznati i utvrđeni kroz propise kojima se uređuju zarade zaposlenih u oblasti prosvjete.

“Na samom sastanku predsjednik Sindikata prosvjete nije imao primjedbi na ovaj predlog, pa je time i iznenađujuća naknadna reakcija u medijima, a naročito što je bazirana na netačnim navodima o ukidanju dodataka. Ističemo da je u pitanju radna verzija teksta Zakona koja je podložna izmjenama i koja će se uobličiti kroz rad radne grupe”, navode iz Ministarstva finansija.

RTCG

Provjerite slična mjesta

“Ničija kuća” u rukama policije

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) juče su započeli pretres objekta poznatog pod nazivom “Ničija kuća” …