Viele Euro Geldscheine

Rastu i plate i privilegije državnih službenika

Iako su zarade državnih funkcionera i službenika drastično rasle posljednjih godina, a naročito u prethodne dvije godine, kada su prema zvaničnim podacima Monstata, neto plate u sektoru ,,državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje“ porasle 52 odsto, sa prosječnih 611 na 928 eura, poreski obveznici funkcionerima i zaposlenima u javnoj upravi i dalje plaćaju i račune za mobilne telefone, službena vozila, gorivo, varijabile, dnevnice…

Član Preokreta, ekonomista Mirza Krnić tvrdi da je to cijena partitokratije i da je jasno je da se privilegije ne smanjuju nego uvećavaju, iako se radi o ljudima koji su došli na vlast sa pričom da će biti suprotno.

Podjela plijena

– Partije dijele funkcionerska mjesta kao nagradu za predizborne aktivnosti i partijski angažman uopšte. Tu se ama baš ništa nije promijenilo, čak se stanje pogoršalo u nekim segmentima. Kada tako nagrađujete partijskog funkcionera dajete mu sve statusne simbole moći od službenog telefona do automobila, preko bonusa i varijabila, nerezonskih dnevnica… Oni tako motivišu te iste funkcionere da ubuduće rade još više i žešće za partije, jer su dobili plijen koji će sada braniti sa sve većem dozom licemjerja i beskrupuloznosti – kazao je Krnić u razgovoru za Pobjedu.

Dodao je da to sve pokriva tradicionalna priča o čuvanju države i važnim državnim i državničkim poslovima koje oni obavljaju ,,a za koje im je potrebno sve više luksuza da bi, pružili što više državi, iako je oni, zapravo, samo troše na taj način“.

Ukupna cijena tog rasipanja je ogroman novac koji bi bilo mnogo bolje preusmjeriti u fond za liječenje teških bolesnika ili stipendiranja najperspektivnijih učenika i studenata. To bi bilo opravdano ulaganje i humano i logično. Ovo što sada gledamo je proživljavanje neostvarenih i često neutemeljenih ambicija na račun građana – rekao je Krnić.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz februara 2024. godine, registrovano je 4.658 vozila u državnoj svojini, što je 377 više nego 2022.

Vlada nema zbirne podatke o troškovima ministarstava po osnovu održavanja voznog parka, službenih putovanja, goriva, maobilnih telefona…

– Kako su resori zasebne budžetske jedinice odgovore na pitanja vezana za njihove troškove ne možemo dostaviti, jer nemamo uvid u njih – kazali su našoj redakciji iz Vlade i uputili nas da podatke o tim troškovima, koji se tiču kabineta premijera i Generalnog sekretarijata Vlade potražimo u analitičkim karticama.

Vozni park

Ukupno u voznom parku kabineta predsjednika Vlade i Generalnog sekretarijata Vlade su 22 automobila, od čega četiri koristi kabinet premijera.

Državnim budžetom za ovu godinu predviđeno je da ukupni izdaci za kabinet premijera iznose 1,23 miliona eura. Od toga se rashodi za gorivo 9.000 eura, za službena putovanja je predviđeno 84.600 eura, a za troškove reprezentacije 18.000 eura, dok je za bruto zarade predviđeno 928.300 eura. Izdaci za Generalni sekretarijat Vlade su 5,8 miliona eura, od čega za gorivo 114.500 eura plus 270.000 za avio servis Vlade, a za službena putovanja 177.000 eura.

Iz odjeljenja za odnose sa javnošću Skupštine su Pobjedi kazali da raspolažu sa 38 službenih vozila.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Mujović: Elektroprivreda trpi velike gubitke zbog Željezare

EPCG trpi velike gubitke zbog rada Željezare. Pokrenuta je u prošlosti na način što jednostavno …