Milatović vratio dva “IBAR zakona”

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović donio je ukaze o proglašenju deset IBAR zakona koji su u prethodnim danima usvojeni u Skupštini Crne Gore.

Milatović je istakao da kako je ranije najavio, iz razloga poznatih javnosti, vratioje na ponovno odlučivanje Skupštini Zakon o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore, kojim se smanjuje kriterijum za izbor direktora RTCG-a sa važećih 10 na pet godina radnog iskustva.

– Smatram da se usvojenim rješenjem zanemaruje značaj javnog servisa i dovodi u pitanje njegova uredjivačka nezavisnost, posebno cijeneći stavove stručne javnosti o predmetnom pitanju. Takođe, mišljenja sam da usvojene izmjene predstavljaju korak unazad u odnosu na važeće rješenje, te da su u suprotnosti sa uporednom praksom i konceptom jačanja upravljačke odgovornosti i profesionalizma – naglasio je Mialtović.

Na ponovno odlučivanje Skupštini vratio sam i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudovima. Naime, usvojenim Zakonom predvidja se da predsjednik i članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, kojima prestaje mandat usljed isteka vremena na koje su birani, nastavljaju da vrše dužnost do izbora novih članova, a najduže do dvije godine. Ukazao sam da je navedeno rješenje upitno u kontekstu usaglašenosti sa Amandmanom VIII stav 7 Ustava Crne Gore kojim je utvrdjeno da mandat Sudskog savjeta traje četiri godine. Primjenom usvojenog rješenja, članstvo u Sudskom savjetu za ugledne pravnike, de facto, moglo bi se produžiti do šest godina, što je duže od granice propisane Ustavom. Takodje, članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, na ovaj način stavljaju se u drugačiji pravni položaj u odnosu na ostale članove Savjeta. Dodatno, ukazao sam da se u dijelu cjelishodnosti, ovakvim rješenjem unaprijed relativizuje obaveza nadležnih institucija da, u skladu sa ustavnim obavezama, pravovremeno preduzimaju aktivnosti u cilju popune upražnjenih mjesta u Sudskom savjetu.

Dan

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …