INSTALIRANA OPREMA ZA JEDINSTVENI NACIONALNI POMORSKI PROZOR

Oprema za Jedinstveni nacionalni pomorski prozor (NMSW) instalirana je ove sedmice u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, nakon čega će biti instaliran i softver. Na ovaj način, pojednostavljuju se i digitalizuju procedure prilikom najave dolaska i odlaska brodova u crnogorskim lukama, čime se ujedno smanjuje administrativno opterećenje na brodovima i doprinosi poboljšanju efikasnosti i ekološke održivosti pomorstva. Očekujemo da će NMSW sistem početi sa radom početkom narednog mjeseca, što je jako važno i sa stanovišta ljetnje turističke sezone, kada se očekuje dolazak većeg broja brodova.

Važno je istaći da će na ovaj način Crna Gora ispuniti obaveze iz Konvencije o olakšicama u međunarodnom pomorskom saobraćaju, po kojoj je naša zemlja obavezna da NMSW sistem implementira od ove godine. Implementacijom ovog projekta ispunjavaju se i obaveze Crne Gore na putu ka EU integracijama.

NMSW projekat se finansira iz IPA 2017 fondova. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je dobilo EU sredstva za implementaciju ovog važnog projekta, čijom realizacijom rukovodi Uprava za kapitalne projekte, dok je Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama krajnji korisnik.

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …