Pozitivno mišljenje revizije na finansijske izvještaje JPNPCG


Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je poslovnu 2023. godinu završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Nakon izvršene revizije finansijskih izvještaja JPNPCG, utvrđeno je da oni daju „objektivan i fer prikaz po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije‟, zbog čega je dobijeno pozitivno mišljenje nezavisnog revizora. Finansijski izvještaji uz Izvještaj nezavisnog revizora objavljeni su na portalu Uprave prihoda i carina.
Menadžment JP čvrsto vjeruje da će se u u narednom periodu ostvarivati još efikasniji rezultati u svim segmentima upravljanja zaštićenim prirodnim područjima: Durmitora, Biogradske gore, Lovćena, Skadarskog jezera i Prokletija.
„Uz neophodnu podršku Vlade Crne Gore, nadležnih organa i ukupne društvene zajednice, a oslanjajući se na sopstvene snage i potencijale uz njihov kontinuirani razvoj, kao i afirmaciju najznačajnijih ekonomskih principa poslovanja, uvjereni smo da će se steći uslovi za obezbjeđivanje čvršće pozicije JPNPCG u ukupnom sistemu zaštite životne sredine u Crnoj Gori,‟ saopštio je direktor Vladimir Martinović.
Na pozitivni učinak poslovanja Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore uticali su brojni interni i eksterni faktori, a prije svega domaćinsko rukovođenje i odgovoran odnos prema resursima koji su dati na upravljanje. U tom cilju, ističemo čvrstu saradnju sa ključnim institucijama i organizacijama i NVO sektorom u cilju zaštite biodiverziteta, osmišljavanje i realizaciju projekata sa različitim subjektima, razvoj saradnje sa međunarodno značajnim organizacijama i regionalnim zaštićenim područjima, kao i efikasniju promociju turističke ponude svih pet nacionalnih parkova na nacionalnom i međunarodnom planu u saradnji sa turističkom privredom. U dijelu unapređenja zaštite prostora, kako u saradnji sa drugim subjektima, tako i kroz realizaciju projekata, uložili smo značajna sredstva u opremanje Službi fizičke zaštite NPCG obezbjeđujući materijalna sredstva, tehničku opremu, plovila i vozila i uniforme za nadzornike. U okviru segmenta edukacije u cilju podizanja svijesti, posebno mladih, ponosni smo na saradnju sa školama i drugim obrazovno-vaspitnim subjektima i realizaciju različitih tematskih radionica u okviru kojih smo promovisali vrijednosti i ljepote zaštićenih područja i ukazivali na značaj zaštite prirode i štetne efekte po biodiverzitet.
Uprkos rastućim izazovima kada je riječ o zaštićenim područjima, vjerujemo da ćemo u narednom periodu ostvarivati značajnjije rezultate. Osim na polju ostvarivanja finansijske održivosti NPCG, kao i na polju unapređenja stručne i fizičke zaštite prostora, na to nas obavezuje i sve veća zainteresovanost domaćih i stranih posjetilaca za turističku ponudu zasnovanu na prirodi.

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …