Nacionalni parkovi Crne Gore među pet učesnika UNESCO programa


Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore među 5 je izabranica UNESCO-vog programa „Promocija održivog razvoja kroz UNESCO programe i lokalitete“ koji finansira abrdn Dobrotvorna fondacija, a u okviru kojeg će se tokom 2024. sprovoditi projekat “Smanjenje pojave šumskih požara u NP Durmitor i kanjonu rijeke Tare”.
“Nacionalni park Durmitor je UNESCO lokalitet svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa. U okviru ovog programa predviđen je inovativan način borbe protiv šumskih požara, a sve sa ciljem očuvanja i zaštite vrijednih ekosistema, smanjenje prinudne migracije i stradanja životinja i nastanka materijalne štete. U okviru istraživanja NP Durmitor će koristiti termovizijski dron visoke rezolucije i dugog vremena leta uz pomoć koga će se razviti mapa najugroženijih lokacija za pojavu i širenje požara, kao i najvrijednijih šumskih područja za koja je potrebna posebna zaštita. Upotrebom mape i daljim korišćenjem drona, želimo da se omogući rano otkrivanje požara i njihovo suzbijanje prije širenja na važne ekosisteme i urbana područja. Zbog svojih karakteristika njegova upotreba se može proširiti na monitoring divljači, otkrivanje ilegalnih aktivnosti u nacionalnom parku i misijama spasavanja. Tokom ovog mjeseca biće organizovana i obuka za korišćenje drona za zaposlene JPNPCG i NP Durmitor koja će unaprijediti i olakšati posao čuvarske službe NP Durmitor”, kazala je stručna saradnica za promociju i edukaciju Željka Vuković.
Pored upotrebe termovizijskog drona JPNPCG već koristi i satelitske snimke za rano otkrivanje požara širom Crne Gore, te putem ove usluge dobija obavještenja o pojavi požara u realnom vremenu 24 sata dnevno.
Projektom je posebna pažnja posvećena i edukaciji djece i mladih.
„Kako bi se djeci što bolje približili odnosi između biljaka, životinja i gljiva, kao i živi svijet plodnog zemljišta, umjetnik Nikica Raičević je kroz volonterski rad edukativne materijale za djecu obogatio sa pet slika koje su u vidu postera pripremljene za osnovne škole. Zadovoljni smo saradnjom sa školama sa sjevera Crne Gore, a posebno entuzijazmom i znanjem djece“, dodala je stručna saradnica za promociju i edukaciju Marina Kojović.
U projektu su učestovali “Obrazovni centar – Plužine”, OŠ “Dušan Obradović“ sa Žabljaka, OŠ “Vuk Knežević“ iz Njegovuđe, OŠ “Bogdan Kotilica” sa Boana, “Obrazovni centar Šavnik”, OŠ „Aleksa Đilas Bećo“, iz Mojkovca, „Boško Buha“ iz Pljevalja, „Dušan Ivović“ iz Kosanice, OŠ „Mihailo Žugić“ iz Odžaka.
Predviđene su i edukativne aktivnosti za studente biologije, šumarstva i turizma. Kako bi im prenijeli znanja i iskustva koja im mogu biti do pomoći studenti će biti uključeni u terenske aktivnosti uz pratnju čuvarske službe NP Durmitor, kao i praktičnim lekcijama o upotrebi satelita u procesu ranog otkrivanja požara. Osim Crne Gore, koja u programu učestvuje sa nacionalnim parkom Durmitor, učesnice su i Francuska, Rumunija, Engleska i SAD.

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …