CG TELEKOM: Donijeta odluka o isplati dividende

Dio prošlogodišnje neto dobiti Crnogorskog Telekoma od 5,56 miliona EUR, odnosno 12 centi po akciji bruto, isplatiće se akcionarima na ime dividende, dok će se preostalih 1,08 miliona EUR raspodijeliti u zadržanu dobit, odlučeno je na Skupštini akcionara.

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma održanoj u Podgorici, usvojeni su finansijski i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu.

  Za nezavisnog revizora društva za ovu godinu, Skupština akcionara izabrala je revizorsko preduzeće Deloitte, a usvojena je i Politika naknada kompanije.

  Kompanija je donijela odluku o smanjenju kapitala na osnovu koje će poništiti stečene sopstvene akcije, te posljedično i odluku o promjeni Statuta, a Skupština akcionara je dala ovlašćenje za novi otkup sopstvenih akcija, u koje svrhe će preduzeće opredijeliti iznos od tri miliona EUR, koji će biti utrošen u narednih deset mjeseci.

  Iz kompanije je saopšteno da rast rezultata poslovanja uz veće prihode i rast profitabilnosti, rast broja korisnika svih tipova usluga i superiorna pozicija u segmentu kapaciteta i pokrivenosti teritorije i stanovništva 4G i 5G mobilnim mrežama, predstavljaju ključne odrednice uspješno zaključene prošle godine.

  Najveći rast Crnogorski Telekom bilježi u postpaid i prepaid segmentu, uz stabilnu poziciju tržišnog lidera u postpaid-u i mobilnom internetu. Tokom prošle godine ostvaren je i rast od 11 odsto više korisnika na optici.

  Kompanija je prethodnu godinu posvetila investicijama u strateški razvoj mobilne i optičke mreže, zahvaljujući čemu Telekom, prema mjerenjima i podacima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) ima najveću i najbržu 4G i 5G mrežu, takođe i stabilnu mrežu, sa ostvarenim protokom od preko 53 miliona gigabajta u prošloj godini, što predstavlja rast saobraćaja od 34 odsto u odnosu na 2022. godinu.

  Prethodnu godinu obilježilo je uspješno predstavljanje nove TV platforme – MagentaTV, uz odlične rezultate migracije korisnika na novu platformu tokom prošle godine, ali i odlične trendove u segmentu mjerenja korisničkog zadovoljstva za MagentaTV servis.

  “Paralelno sa modernizacijom mobilne mreže, u cilju poboljšanja kapaciteta i performansi, kao i potpunog korišćenja kupljenog spektra na 2,6 gigaherca (GHz), tokom cijele prošle godine Telekom se pripremao za gašenje 3G mreže, koje je završeno u januaru”, navodi se u saopštenju.

  Finansijski aspekt poslovanja Crnogorskog Telekoma tokom prošle godine karakterišu pozitivni trendovi, sa najznačajnijim iskorakom u dijelu neto dobiti od 6,6 miliona, čime je ostvaren izuzetan rast u odnosu na prethodnu godinu. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 30,1 milion, 6,6 odsto više nego prošle godine.

  Izvršni direktor Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da su prethodne godine ostvareni izuzetni rezultati u komercijalnom i tehnološkom smislu, i formirana čvrsta baza za uspješnu godinu.

  “Tako, i u prvom kvartalu ove godine bilježimo rast prihoda i operativne dobiti u odnosu na isti period prethodne godine, rast korisničke baze, koji je najevidentniji u postpaid segmentu, ali i prvo mjesto, kada je riječ o zadovoljstvu korisnika, što je pokazalo istraživanje koje realizuje nezavisna, inostrana agencija po metodologiji relevantnoj na globalnom nivou“, rekao je Udovičić.

  Crnogorski Telekom će u ovoj godini, u mrežu, platforme i korisničko iskustvo uložiti oko 20 miliona EUR, čime se nastavlja snažan investicioni trend iz prethodnog perioda.

  „Nastavljamo sa ulaganjima – sa 210 lokacija u zemlji, preko 83 odsto pokrivenosti stanovništva 5G signalom i najvećom brzinom u mobilnoj mreži, ulažemo i dalje u lidersku poziciju Telekoma. Nije jednostavno navesti sve projekte u koje smo investirali vrijeme i resurse prethodnih godina, zahvatili smo najnaprednije telekomunikacione trendove i postavili ozbiljne zadatke konkurentima, ali, kako sam već istakao, nastavljamo dalje”, rekao je Udovičić.

  Prema njegovim riječima, povratna informacija njihovih korisnika je motiv, ali i odgovornost, da osiguraju kontinuitet u dijelu održavanja kvaliteta servisa i inovacija.

  “Proces rasta Crnogorskog Telekoma rezultat je energije, entuzijazma i predanog rada menadžmenta i zaposlenih, ali i rezultat zainteresovanosti i podrške naših akcionara, na čemu sam izuzetno zahvalan, jer je važan impuls za uspješno djelovanje i pozitivne rezultate i u narednom periodu“, zaključio je Udovičić.

  Crnogorski Telekom već duže od deceniju i po, na veoma konkurentnom telekomunikacionom tržištu u Crnoj Gori, ostaje jedini telekomunikacioni operator čije se akcije nalaze na berzi.

  Mina

  Provjerite slična mjesta

  Pribilović: Trenutno u Budvi boravi blizu 22.000 turista

  Budva je ove godine imala veoma dobru predsezonu i početak ljetnje turističke sezone, saopšteno je …