Podgorički Viši sud potvrdio: Direktor nezakonito razriješen

Osnovni sud u Ulcinju presudio je, a Viši sud u Podgorici potvrdio da je bivši izvršni direktor preduzeća Komunalne djelatnosti Skender Kalezić nezakonito smijenjen sa te funkcije1. avgusta 2022. godine.

Viši sud je odbio žalbu Komunalnog prduzeća na presudu Osnovnog suda u Ulcinju, a u obrazloženju presude predsjednika vijeća sudije Milorada Marotića navodi se da “po ocjeni ovog suda, prvostepni sud je pravilno postupio prilikom odlučivanja o zakonitosti pobijanih akata”.

– Viši sud je zaključio da odluka o razriješenju tužioca ne sadrži razloge koji je opravdavaju, pa je kao takva nepodobna za ispitivanje čime je povrijeđeno i pravo tužioca na obrazloženu odluku, a koja je zaštićena stavom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Samim tim nezakonito je i rješenje o prestanku radnog odnosa, jer je osnov za donošenje iste bila nezakonita odluka o razrješenju tužioca – navodi se u obrazloženju presude Višeg suda u Podgorici.

Osnovni sud u Ulcinju bio je stava da je pobijana odluka nezakonita i da je treba poništiti, s obzirom da ne sadrži osnov za razrješenje.

Kao razlog razriješenja u osporenoj odluci je ukazano na okolnost da Skupština opštine (SO) Ulcinj, kao osnivač, nije usvojila izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu, koju je podnio tužilac kao izvršni direktor, što proizilazi iz obavještenja SO Ulcinj br.02-016/22-63 od 22.07.2022.godine, cijeneći prethodno navedeno, kao nestručno rukovođenje radom. S obzirom na sadržinu zapisnika SO Ulcinj, Odbora za Statut i propise, br.02-SL od 15.07.20222. godine, i izvještaj Odbora za finasije,privredu i razvoj SO Ulcinj br.02-016/22-227 od 15.07.2022. godine, proizilazi da se o predlogu Odluke za davanje saglasnosti na Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa DOO Komunale djelatnosti za 2021. godinu nije raspravljalo, niti vođena diskusija i donijeta odluka, jer nisu bili prisutni obrađivači za obrazloženje – navodi se u obrazloženju presude sudije Gazmenda Kalabrezija, u koju je “Dan” imao uvid.

Osnovni sud je cijenio i navode tuženog da odbor direktora može razriješti izvršnog direktora i prije isteka mandata i bez navođenja razloga, u kom slučaju izvršni direktor može tražiti isplatu otpremine u skladu sa zaključenim ugovorom sa predsjednikom odbora direktora u smislu člana 174, stav 3 zakona o privrednim društvima, ali je našao da se navedeno ne može primjeniti na proizvoljan način, već kroz zaštitu interesa samog društva, dakle u skladu sa ciljem zbog koga je društvo osnovano, što u konkretnom očito nije slučaj.

Kalezić, visoki funkcioner DUA, na čelu preduzeća Komunalne djelatnosti bio je dvije godine i sedam mjeseci, tačnije imenovan je 26. 12. 2019. godine.

Kalezić: Smjena ima elemente političke korupcije

Skender Kalezić je u pisanoj izjavi dostavljenoj “Danu” naveo da “nezakonita smjena predstavlja političku odluku sa elementima političke

korupcije, te da su tim postupkom narušena: vladavna prava, ustavna prava i ljudska prava”. Saopštio je da je preduzeće u njegovom mandatu 2021. premašilo planirane prihode za 20 procenata, po čemu je bio najuspješniji od svih svojih prethodnika. Napomenuo je da će materijalne posljedice samovolje i nezakonitosti odluka odbora direktora, snositi građani i podsjetio da po zakonu za štetu nanijetu preduzeću članovi odbora direktora mogu krivično odgovarati i materijalno svojom imovinom.

Dan

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …