Viele Euro Geldscheine

OGRANIČENJE: Jednostavne nabavke do 100 hiljada eura godišnje

Jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou ne može da bude veća od 100.000 eura, predviđeno je novim Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Neposredni sporazum, ili direktna pogodba je jednostavna nabavka roba, usluga i radova direktnim izborom određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/ profakture, fiskalnog računa ili ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke, koju nije obavezno sprovesti kroz sistem Crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CEJN).

Novi Pravilnik Ministarstva finansija sadrži nova rješenja. 

“Jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 4.000 eura sprovodi se direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa ili ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke. Za nabavke roba, usluga i radova koje su procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 4.000 eura, a manje od 8.000 eura naručilac treba da zaključi ugovor o nabavci sa izabranim ponuđačem. Ukupna vrijednost nabavki iz st. 1 i 2 ovog člana može da iznosi najviše 100.000 eura na godišnjem nivou”, navodi se u članu 3 ovog pravilnika. 

Ovo praktično znači da javne institucije sada imaju najviše 100.000 eura na godišnjem nivou za jednostavne nabavke roba, usluga i radova.

U Pravilniku se navodi da predmet jednostavne nabavke treba da bude jasno i potpuno određen. 

“Na način da predstavlja tehničku, tehnološku, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu i da omogućava uporedivost ponuda u pogledu zahtijevanih karakteristika i uslova. U opisu predmeta jednostavne nabavke navode se okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora (mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke)”, dodaje se u Pravilniku. 

Vrijednost faktura (nabavki bez postupka ispod 8.000 eura bez PDV) na nivou godine u Crnoj Gori iznosi preko 65 miliona eura, to je 10 odsto ukupne vrijednosti nabavki, pokazuju podaci do kojih je došao naš portal.

Tu je sada i zahtjev Evropske komisije da se ta vrijednost smanji na ispod 2 odsto (zemlje regiona imaju ispod 1 odsto).

Naručilac, kako se ističe, treba da prilikom određivanja predmeta nabavke koristi nazive i oznake iz jedinstvenog rječnika javnih nabavki.

“Procijenjena vrijednost predmeta jednostavne nabavke, uključujući i sve troškove, utvrđuje se u eurima, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke na godišnjem nivou odnosi se na istovjetni predmet nabavke koji predstavlja jedinstvenu tehničku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu”, piše u Pravilniku. 

Tehničkim specifikacijama u zahtjevu za dostavljanje ponuda utvrđuju se karakteristike roba, usluga ili radova, ocjenjuje se.

“Naručilac treba da tehničkom specifikacijom omogući jednak pristup svim privrednim subjektima u postupku nabavke bez ograničavanja tržišne konkurencije”, piše u tekstu Pravilnika.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Mujović: Elektroprivreda trpi velike gubitke zbog Željezare

EPCG trpi velike gubitke zbog rada Željezare. Pokrenuta je u prošlosti na način što jednostavno …