Viele Euro Geldscheine

PUNA KASA: Suficit u aprilu 59,4 miliona

Prihodi budžeta od početka januara do kraja aprila ove godine iznosili su 896,1 miliona eura ili 12,7% procijenjenog BDP-a (7.034,0 mil.€), što je više za 98,7 miliona ili 12,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Premašen je i plan prihoda za 86,6 mil. € ili 10,7% u poređenju sa planiranim za ovaj period od četiri mjeseca.

Najznačajniji rast se bilježi kod poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak fizičkih lica, doprinosa, poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Porez na dobit pravnih lica je ostvaren u iznosu od 179,2 mil. €, što je 50,7 mil. € ili 39,4% više u odnosu na plan i 59,3 mil. € ili za 49,4% nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Porez na dohodak fizičkih lica je iznosio 24,1 mil. €, što je 5,8 mil. € ili 32,1% iznad plana i  9,1 mil. € ili 60,7% više nego u periodu januar – april 2023.

Doprinosi su ostvareni u iznosu od 173,2 mil.€ i plan je premašen za 18,2 mil. € ili 11,8%, a ovi prihodi su veći za 25,8 mil. € ili 17,5% u odnosu na isti period prethodne godine. 

Zaključno sa aprilom, naplaćeno je ukupno 346,9 mil. € prihoda od PDV-a, odnosno ostvareno je uvećanje od 45,6 mil. € ili 15,1% u odnosu na isti period prošle godine, kao i premašen četvoromjesečni plan za 3,7 mil. € ili 1,1%.

Prihodi od akciza u periodu januar – april iznosili su 93,9 mil. €, što je više za 11,4 mil. € ili 13,8% nego u istom periodu lani, a niže za 1,5 mil. € ili 1,6% od planiranog.

Pored navedenog, ostali prihodi bilježe rast u odnosu na plan za 5 mil. € ili 21,6%, a dominantno kao rezultat: izvršenih uplata CBCG za dobit iz 2022. i 2023. godine u iznosu od ukupno 9,1 mil. €, povraćaja sredstava po osnovu projekta podrške za kovid 19 u iznosu od 3 mil. €, kao i po osnovu Programa ekonomskog državljanstva, u iznosu od 3,1 mil. €. Navedena kategorija prihoda budžeta manja je u odnosu na isti period prethodne godine za 19,7 mil. € ili 41,2%, prvenstveno usljed značajnog iznosa jednokratnih prihoda u prva četiri mjeseca 2023. godine.

Prihodi budžeta u aprilu 2024. godine iznosili su 317,5 miliona eura i veći su za 62,6 mil. € ili

24,6% nego u istom mjesecu prošle godine.

Aprilski prihodi su i iznad plana za 40,9 mil. € ili 14,8%.

Izdaci budžeta za period januar – april ove godine iznosili su 841,5 mil. € ili 12 % procijenjenog BDP-a i manji su za 69,7 mil. € ili 7,6% u odnosu na planirane. U odnosu na isti period prethodne godine, veći su za 156,4 mil. € ili 22,8%, a najveće odstupanje je kod izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dominantno zbog povećanja minimalne penzije, transfera institucijama i značajnije kod institucija javnog zdravlja, kao i rasta izdvajanja za bruto zarade (usvajanje granskih kolektivnih ugovora kojima su povećane zarade zaposlenih u javnom sektoru u 2023. godini).

Tekući izdaci ostvareni su u iznosu od 341,2 mil. €, što je za 9,5% manje od plana, usljed sporije dinamike plaćanja u odnosu na plan u prethodnim mjesecima ove godine, a značajnije u okviru pozicije Ostali izdaci.  Pored navedenog, niže ostvarenje od plana bilježi se kod Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru to za 10,6 mil. € ili 8,2%.

Kapitalni budžet, koji uključuje budžetske pozicije kapitalnih izdataka, kao i pojedine pozicije u okviru rashoda za usluge i druge pozicije, realizovan je u iznosu od 42,89 mil. € od januara do kraja aprila, što je za cca 23 mil. € ili 113% više nego za četiri mjeseca 2023. godine. Ostvareno je i veće izvršenje od plana za 2,26 mil. € za januar – april.

Izvršenje budžeta u aprilu je realizovano neznatno iznad plana, odnosno za 1% više od planiranog.

Kapitalni budžet u aprilu je realizovan u iznosu od 17,86 mil. €, što je za 3,27 mil € ili 22.4% više od plana.

U periodu januar – april ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 54,6 mil. €, odnosno na nivou od 0,8% procijenjenog BDP-a. Samo u aprilu ove godine zabilježen je suficit od 59,4 mil. €.

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …