Oduzete koncesije u Budvi, zabranjen terminal u Bijelom Polju

Na danas održanoj četvrtoj sjednici Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, i ujedno njen predsjednik mr Momo Koprivica, donijelo je niz važnih zaključaka.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela rješenje kojim se operaterima iz Crne Gore nalaže da u roku od tri dana od prijema rješenja svojim korisnicima onemoguće pristup internet stranicama sa spiska koji je dostavila Uprava za igre na sreću.

U tom smislu, ORION INTERNET omogućava pristup na 186 internet stranica, MTEL INTERNET na 39, dok T-COM INTERNET svojim korisnicima omogućava pristup na 29 veb-sajtova.

Navedeni podaci su vrlo indikativni i kao takvi upućuju na potrebu za donošenjem niza regulativnih mjera. Na toj liniji, u okviru Koordinacionog tijela, formiran je Operativni tim s ciljem kreiranja preporuka i inicijativa, kao i korektivnih mjera koje se odnose na prevenciju zavisnosti od igara na sreću, s posebnim fokusom na djecu školskog uzrasta i mlade.

S ciljem unapređenja pravnog okvira u oblasti igara na sreću, započeta je izrada novog Zakona o igrama na sreću, koji bi, uz uvažavanje trendova i dobre prakse, te imajući u vidu društvene potrebe, u konačnom mogao dovesti do poboljšanja sveukupnog sistema u okviru kojeg funkcioniše internet klađenje.

Na osnovu zaključaka i smjernica Koordinacionog tijela preduzete su odlučne mjere na planu suzbijanja zloupotreba u oblasti igara na sreću, kao što su oduzimanje koncesija u Budvi i zabrana terminala u Bijelom Polju.

U realizacionom periodu će po utvrđenom planu biti usvojen novi set mjera, s ciljem eliminisanja svakog oblika nezakonitosti u ovoj oblasti.

Koordinaciono tijelo će takođe nastaviti sa pripremom seta tehnoloških i pravnih mjera, kako bi se maloljetnim licima onemogućilo učešće u igrama na sreću.

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …