Objavljen konkurs za dodjelu „Zelene nagrade CBCG“ za 2024. godinu

Centralna banka Crne Gore objavila je Konkurs za dodjelu “Zelene nagrade CBCG” za 2024. godinu za za najbolji rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem.
Cilj nagrade je podsticanje naučnog istraživanja i podizanja društvene svijesti o izazovima koje donose klimatske promjene, sa posebnim naglaskom na uticaj klimatskih promjena na finansijski sistem.
Zelenu nagradu CBCG, koja se dodjeljuje povodom Dana ekološke države Crne Gore 20. septembra, čine plaketa i novčani dio, koji je ove godine uvećan i iznosi 3.000 eura.

Pravo na prijavu imaju crnogorski državljani koji su stekli visoko obrazovanje, najmanje nivo VI, odnosno 180 CSPK, na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu. Rok za prijavu radova je 16. avgust 2024. godine.

Prijavljeni radovi treba da zadovolje kriterijume inovativnosti, teorijskog i empirijskog doprinosa afirmaciji najbolje prakse za djelovanje centralnih banaka i drugih regulatora i supervizora finansijskog sistema, međunarodnih organizacija i institucija, kreditnih institucija i/ili drugih institucija finansijskog sistema, na izazove klimatskih promjena i njihov uticaj na stabilnost finansijskog sistema. Dostavljeni radovi ne smiju biti ranije objavljeni, niti u isto vrijeme poslati na razmatranje ili prihvaćeni za objavljivanje od strane drugih institucija ili časopisa.

Klimatski rizici danas spadaju u sam vrh globalnih rizika, a kada su u pitanju dugoročni globalni rizici, klimatski su na prvom mjestu. Njihov uticaj na finansijski sistem je rastući, kako kroz direktan uticaj na kontinuitet poslovanja finansijskog sistema, tako i na finansijsku stabilnost individualnih institucija kroz kreditni rizik njihovih klijenata pogođenih klimatskim promjenama.
Centralna banka Crne Gore Zelenom nagradom želi da utiče na podizanje društvene svijesti o izazovima koje nose klimatski rizici, ali i da podstakne kreditne institucije da intenziviraju svoje napore na minimiziranju ovih rizika u svom poslovanju. Klimatske promjene, kao izvor finansijskog rizika, dio su mandata centralnih banaka i supervizora u očuvanju finansijske stabilnosti, kako sa aspekta ukazivanja na njih, praćenja i ocjenjivanja otpornosti finansijskih institucija, tako i sa aspekta preduzimanja mjera na njihovom minimiziranju.

Provjerite slična mjesta

Mujović: Elektroprivreda trpi velike gubitke zbog Željezare

EPCG trpi velike gubitke zbog rada Željezare. Pokrenuta je u prošlosti na način što jednostavno …