Dukaj predlaže neposredne izbore za gradonačelika i održavanje lokalnih izbora u jednom danu

Ministar javne uprave Maraš Dukaj, podnio je danas Skupštini inicijativu da u okviru reforme izbornog zakonodavstva razmotre predlog uvođenja neposrednog izbora predsjednika opštine i predlog da se izbori u svim jedinicama lokalne samouprave održava istog dana.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je inicijativu i predlog podnio i skupštinskom Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Iz MJU su kazali da je taj resor pripremio i objavio na javnu raspravu tekst Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi.

– Pripremi nacrta Zakona prethodila je sveobuhvatna Analiza funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, u kojoj su dati pravci dalje reforme sistema lokalne samouprave – navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da se tim Nacrtom predlažu značajne reforme koje će unaprijediti decentralizaciju lokalne samouprave i uvođenje grada kao jedinice lokalne samouprave sa većim obimom nadležnosti.

Kako su naveli, predloženu asimetričnu decentralizaciju prate i adekvatni mehanizmi kontrole.

– Uz to, afirmiše se proces evropskih integracija na lokalnom nivou, kao i međuopštinska saradnja – dodali su iz MJU.

Iz tog resora su rekli da će javna rasprava povodom Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi biti sadržajna i otvorena sa ciljem da se što više zainteresovanih strana uključi u proces njegove pripreme.

U okviru javne rasprave, kako su kazali iz MJU, biće organizovan centralna javna rasprava (okrugli sto), stručna rasprava, kao i fokus grupe sa prepoznatim zainteresovanim stranama.

– Cilj MJU je da se kroz javnu raspravu vodi kvalitetan dijalog sa svim akterima, kako bi Zakon bio u potpunosti primjenjljiv i ostvario pozitivne efekte u praksi – navodi se u saopštenju.

Javna rasprava će trajati 30 dana, a svi detalji o njenom održavanju dostupni su na sajtu Ministarstva.

DAN

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …