Tužioci pod lupom zbog disciplinskih prekršaja

Tužilačkom savjetu tokom prethodne godine podnijeto je deset predloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava zbog težih disciplinskih prekršaja, navodi se u Prilogu Vlade za Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori 2024.

“Disciplinska tužiteljka je u periodu 1. januara do 31. decembra 2023. godine podnijela Disciplinskom vijeću ukupno 16 predloga kojima je predložila da se odbije predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnih tužilaca kao neosnovan, zbog nepostojanja dokaza da su državni tužioci učinili disciplinske prekršaje, od kojih se pet predloga odnosi na disciplinske postupke koji su pokrenuti u 2022, a 11 predloga na disciplinske postupke koji su pokrenuti u 2023”, ističe se u Prilogu Vlade za Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori 2024.

  Disciplinska tužiteljka je, kako se navodi, u izvještajnom periodu podnijela jednu žalbu Vrhovnom sudu Crne Gore, protiv odluke Disciplinskog vijeća.

  U navedenom periodu, stoji u Prilogu Vlade, zamjenica disciplinske tužiteljke podnijela je Tužilačkom savjetu jedan optužni predlog za razrješenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i jednu žalbu protiv odluke Tužilačkog savjeta.

  “Disciplinska tužiteljka u navedenom periodu je podnijela Tužilačkom savjetu jedan zahtjev za privremeno udaljenje specijalne tužiteljke u Specijalnom državnom tužilaštvu od dužnosti vršenja tužilačke funkcije. Disciplinskom vijeću je u periodu od 1. januara – 31. decembra 2023, od strane disciplinskog tužioca podnijeto ukupno 16 predloga”, ističe se u Prilogu Vlade za Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori 2024.

  Kako se dalje navodi, Disciplinsko vijeće je postupajući u ponovnom postupku u izvršenju odluke Vrhovnog suda odlučivao u jednom predmetu u kojem je predlog za pokretanje disciplinskog postupka podnijet u 2021, u dva predmeta po predlozima iz 2022, dok je po predlozima disciplinskog tužioca iz 2023, odlučilo u 16 predmeta, tako da je u izvještajnom periodu disciplinsko vijeće donijelo ukupno 19 odluka.

  “Disciplinsko vijeće je u 18 predmeta odlučujući po predlogu disciplinske tužiteljke za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnih tužilaca zbog disciplinskog prekršaja donijelo odluku da se odbiju predlozi za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnih tužilaca, kao neosnovani, zbog nepostojanja dokaza da su državni tužioci učinili disciplinske prekršaje, dok je u jednom predmetu donijelo odluku kojom je disciplinski tužilac obavezan da sprovede istragu i podnese optužni predlog”, piše u Prilogu Vlade.

  U izvještajnom periodu Tužilački savjet je, kako se navodi, odlučujući o zahtjevu za privremeno udaljenje specijalnog tužioca od dužnosti vršenja tužilačke funkciije podnijetog od strane disciplinske tužiteljke, donio odluku da se specijalna tužiteljka u Specijalnom državnom tužilaštvu privremeno udalji od dužnosti tužilačke funkcije zato što je protiv imenovane pokrenut krivični postupak za djelo koje je čini nedostojnom za vršenje tužičke funkcije.

  “Takođe, Tužilački savjet je donio jednu odluku kojom je odbijen optužni predlog zamjenice Disciplinskog tužioca, podnijet protiv rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, jer djelo koje je predmet optužbe ne predstavlja razlog za razrješenje dužnosti rukovodioca državnog tužilaštva iz člana 125 tačka 3 Zakona o Državnom tužilaštvu”, ističe se u Prilogu Vlade.

  Navodi se da je prosječna dužina trajanja istrage po podnijetom predlogu za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnih tužilaca od strane ovlašćenog podnosioca, do podnošenja predloga disciplinske tužiteljke – disciplinskom vijeću u izvještajnom periodu iznosila oko 240 dana.

  “Jedan predmet u kojem je ovlašćeni podnosilac podnio predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti (10. aprila 2023.) je u radu kod disciplinske tužiteljke”, stoji u Prilogu Vlade za Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori 2024.

  Provjerite slična mjesta

  VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

  Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …