DUKAJ U ŽENEVI: Globalni fondovi i inicijative koje podržavaju digitalnu transformaciju mogu pomoći Crnoj Gori

Ministar javne uprave, Marash Dukaj govorio je na ministarskom okruglom stolu na Svjetskom samitu o informacionom društvu (WSIS)+20 Forum, u Ženevi.

“Svjetski samit o informacionom društvu (WSIS) može značajno doprinijeti budućem Samitu i Globalnom digitalnom sporazumu u promovisanju inkluzivne i otporne digitalne budućnosti u Crnoj Gori, kroz razmjenu najboljih praksi i uspješnih modela digitalne transformacije iz cijelog svijeta”, kazao je ministar Dukaj.

Ministar Dukaj je istakao da Crna Gora može koristiti ove informacije za unapređenje svojih strategija i implementaciju dokazanih rješenja koja su se pokazala efikasnim u drugim zemljama.

“Vještačka inteligencija postaje ključni faktor transformacije cjelokupnog globalnog društva koja brzo transformiše naše živote, nudeći tehnološke napretke u učenju, dizajnu proizvoda i servisa i automatizaciji zadataka, posebno generativna AI tehnologija, ali donosi rizike i izazove u prije svega bezbjednosti i privatnosti podataka. Rizici povezani sa sajber napadima, krađom identiteta i curenjem osetljivih informacija predstavljaju veliku brigu za svaku javnu upravu”, kazao je Dukaj.

“Vlada Crne Gore preduzima korake na jačanju sajber bezbjednosti i zaštiti podataka građana kroz donošenje novog Zakona o informacionoj bezbjednosti, koji je usklađen sa novom NIS2 direktivom, a Crna Gora je postala prva država na Zapadnom Balkanu koja je to učinila. Takođe, postoji potreba za kontinuiranom edukacijom i obukom kako bi građani mogli efikasno da koriste nove tehnologije. Ovo uključuje ne samo formalno obrazovanje, već i doživotno učenje i prilagođavanje novim digitalnim alatima. Strategija digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026. je osnova posvećenosti Vlade Crne Gore bržem razvoju digitalnog društva i korišćenju mogućnosti koje pruža digitalizacija”, kazao je Dukaj.

Dukaj je u nastavku izlaganja govorio o primjeru dobre prakse i saradnje sa međunarodnim partnerima i osnivanju Regionalnog centra za izgradnju sajber kapaciteta, koji je Crna Gora formirala u partnerstvu sa Francuskom i Republikom Slovenijom, a čije je sjedište u Podgorici u Naučno-tehnološkom parku. WB3C će biti regionalni centar za obrazovanje u oblasti sajber bezbednosti, sajber kriminala i sajber diplomatije, za sve zemlje Zapadnog Balkana.

Dukaj je napomenuo da prepoznajući potrebu saradnje čitavog društva u cilju ubrzanja procesa digitalne transformacije i unapređenja usluga koje pružaju organi državne uprave, Vlada Crne Gore i Ministarstvo javne uprave pokrenuli su Digitalnu akademiju, onlajn edukaciju za državne službenike i za sve građane koji žele da unaprijede svoje profesionalne, liderske i digitalne sposobnosti, kako bi bili efikasniji, efektivniji i konkurentniji u svom poslovnom okruženju.

“Globalni fondovi i inicijative koje podržavaju digitalnu transformaciju mogu pomoći Crnoj Gori da implementira neophodne infrastrukturne i obrazovne projekte.Crna Gora može usvojiti strategije i programe koji su se pokazali uspješnim u drugim zemljama za unapređenje digitalnih vještina svojih građana, što je ključno za inkluzivnu digitalnu budućnost”, istakao je Dukaj.

Ministri i lideri u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija iz cijelog svijeta pozvani su da razgovaraju o evoluciji WSIS-a u suočavanju sa izazovima digitalne inkluzije i iznesu napredne strategije za oblikovanje otpornog i održivog informacionog društva, koje može da se prilagodi tehnološkom trenutku.

Svjetski samit o informacionom društvu (WSIS)+20 i Forumu na visokom nivou organizuje Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i Švajcarska Konfederacija.

Provjerite slična mjesta

Pribilović: Trenutno u Budvi boravi blizu 22.000 turista

Budva je ove godine imala veoma dobru predsezonu i početak ljetnje turističke sezone, saopšteno je …