Sanitarna sječa ili požari i bolesti, uz milionsku štetu za državu

Zbog velikog broja novinarskih pitanja i apela od strane građana, koji šalju slike oborenih stabala iz šuma sa čitave teritorije Crne Gore, a zbog tačnog informisanja javnosti, VD direktora Uprave Miloš Rajković navodi da je stanje u šumama alarmantno po pitanju sanitarnih stabala, nastalih kako od dejstva vremenskih nepogoda, tako i od širenja potkornjaka.

„ U više navrata apelovao sam na nadležne organe da hitno djeluju po tom pitanju, predlože i na Vladi usvoje Odluku koju sam im poslao o davanju šuma na korišćenje, koja se odnosi na hitne sanitarne sječe. Ostaje nejasno iz kojih razloga neko opstruiše po prvi put ozbiljan rad ove Uprave i rezultate koje postiže, a za šta imamo određene sumnje,“ rekao je Rajković.

Rajković je dodao da nije želio da stvari prepušta slučaju, zbog čega je juče poslao novu, drugu Urgenciju drugostepenom organu, u nadi da će se hitno reagovati po istoj i da će zahvaljujući tome sanitarna stabla brzo biti predmet prodaje, jer država gubi milione eura, ostavlja haos u šumama, uz pogodno tlo za razvoj požara i bolesti.

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …