EPCG potpuno obesmislila postupak izbora revizora

Postupak izbora revizora u državnim preduzećima putem postupka javne nabavke potpuno je obesmišljen članom 197 Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano da revizora predlaže i bira skupština akcionara.

Najbolji primjer obesmišljavanja izbora revizora putem javne nabavke jeste Elektroprivreda (EPCG), koja je poslednje dvije godine pokretala postupke javne nabavke za izbor revizora, a potom revizora birala nezavisno od ishoda tendera na skupštini akcionara.

Istraživanje Instituta “Alternativa” i “Dana” pokazalo je da, iako Zakonom o reviziji i Zakonom o privrednim društvima nije propisano da se za izbor revizora raspisuje tender, odnosno otvoreni ili jednostavni postupak javne nabavke, dio državnih preduzeća pokreće postupak javne nabavke za usluge revizije. U slučaju EPCG, revizor za 2022. i 2023. godinu izabran je shodno Zakonu o privrednim društvima, iako su prvo pokretali postupke javnih nabavki.

Naime, EPCG je za 2022. godinu za revizora izabrala BDO, uprkos tome što je HLB mont audit imao više bodova prilikom rangiranja u postupku javne nabavke. EPCG je 11. maja 2022. godine raspisala postupak javne nabavke za izbor revizora, na koji su ponude poslali BDO i HLB mont audit, a potom je 29. juna na skupštini akcionara izabrala BDO za revizora finansijskih iskaza u 2022. godini, iako postupak javne nabavke nije bio završen.

Tek 3.11.2022. godine EPCG objavljuje odluku o izboru najpovoljnije ponude, gdje navode da je ponuda BDO prvorangirana iako je ta revizorska kuća imala 60,75 bodova, a HLB mont audit 100 bodova. Nakon toga se HLB mont audit žali Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja u martu naredne godine usvaja žalbu i traži od EPCG da ispravi nepravilnosti. EPCG nakon toga, u maju 2023, godinu nakon što je raspisan tender, donosi odluku o poništenju javne nabavke za izbor revizora za 2022. godinu, na šta se takođe žali HLB mont audit. Komisija ponovo usvaja žalbu i poništava odluku EPCG 22. juna 2023. godine, ali EPCG u oktobru ponovo poništava tender, a u novembru Komisija ponovo donosi odluku o poništenju takve odluke EPCG. Na kraju, u decembru 2023. godine, EPCG predaje tužbu Upravnom sudu za ocjenu zakonitosti rješenja Komisije.

Dakle, Skupština akcionara EPCG je u junu 2022. godine izabrala BDO za revizora iako u tom momentu ponude u postupku javne nabavke nisu bile ni rangirane, a dok su se kasnije odvijali žalbeni postupci, BDO je uveliko radio i završio reviziju finansijskih iskaza EPCG za 2022. godinu. Izvještaj o reviziji usvojen je na skupštini akcionara u junu 2023. godine i poslat Poreskoj upravi. Osim pred Upravnim sudom, ova javna nabavka može imati epilog i u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, jer je HLB mont audit podnio krivičnu prijavu navodeći da je nezakonito izabrani revizor obavio usluge revizije finansijskih iskaza EPCG za 2022. godinu.

“Velika četvorka” nekad provjeravala EPCG

BDO radi reviziju EPCG i njenih kćerki firmi (CEDIS, RUP, EPCG solar gradnja) od 2018. godine. U 2018, 2020. i 2021. godini bio je jedini ponuđač, dok je 2019. imao konkurenciju u vidu MV konsalta. Od 2002. do 2007. godine izabrani revizor je bio KPMG, 2008. godine Deloit, od 2009. do 2015. godine PwC, a 2016. i 2017. godine Ernst&Young. Dakle, 16 godina su revizorske kuće koje pripadaju “velikoj četvorci” radile reviziju finansijskih iskaza EPCG.

Za 2023. godinu revizor je takođe izabran odlukom skupštine akcionara. Postupak javne nabavke raspisan je krajem maja 2023, dok je u oktobru donesena odluka o poništenju javne nabavke jer su BDO i HLB mont audit isključeni iz postupka. Isključeni su jer izjave koje su dostavili nisu pravilno sačinjene. Iako je isključen iz postupka javne nabavke, BDO je izabran za revizora na skupštini akcionara.

Dan

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …