Vlada iz budžetske rezerve izdvaja dodatnih 18 miliona za kupovinu dva ratna broda

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici donijela je odluku da iz budžetske rezerve izdvoji dodatnih 18 miliona eura kako bi bila isfinansirana kupovina dva ratna broda za šta je budžetom predviđeno 120 miliona.

Kako su kazali,  za dva srednja patrolna broda dužine 55-70m, troškovi su se povećali uslijed promjene cijena vojne opreme zbog aktuelnih dešavanja u područjima zahvaćenim ratnim sukobim.

-Došlo je do promjena u ponudama potencijalnih dobavljača. S tim u vezi, objektivna procjena je da će cijena dva patrolna broda, koji po karakteristikama zadovoljavaju u potpunosti potrebe Vojske Crne Gore u dužem vremenskorm periodu, biti uvećana za do 15 odsto u odnosu na sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2024.godinu, tj. za dodatnih 17.895.000,00 eura. Ovo uvećanje cijena uključuje troškove finansiranja (kamatu), za koju uslove i način otplate definiše Ministarstvo finansija. lmajući u vidu da sredstva za predmetnu namjenu nisu planirana u dovoljnom iznosu Zakonom o budžetu za 2024. godinu, potrebno je da Vlada Crne Gore da saglasnost za korišćenje sredstava tekuće rezerve u iznosu od 17.895.000,00 eura, naveli su u saopštenju.

Kako su kazali, shodno svemu tome, a u susret predstojećem NATO samitu u Vašingtonu, Crna Gora će na ovaj način kao kredibilni partner ostvariti izdvajanje sredstava od najmanje 2 odsto BDP za sektor odbrane u 2024. godini.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

“Ničija kuća” u rukama policije

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) juče su započeli pretres objekta poznatog pod nazivom “Ničija kuća” …