Uspostavlja se trajektna linija Ankona-Bar-Drač

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja i pomorstva održan je sastanak u Luci Bar, na temu Utvrđivanje dinamičkog plana obezbjeđenja uslova na graničnom prelazu Luka Bar za međunarodni pomorski saobraćaj u cilju uspostavljanja trajektne linije Ankona-Bar-Drač, odnosno Drač-Bar-Ankona, od 03. jula 2024. godine.
Konstatovano je da je Odlukom o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni pomorski, vazdušni i željeznički saobraćaj, između ostalih, otvoren granični prelaz Luka Bar za međunarodni pomorski saobraćaj kao i da je Odlukom o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja, između ostalih, određena Luka Bar za međunarodni pomorski saobraćaj.
Dogovorene su aktivnosti za stvaranje uslova za funkcionisanje graničnih službi na graničnom prelazu Luka Bar. Usaglašene su mjere i aktivnosti koje će biti preduzete od strane svih nadležnih organa u cilju blagovremenih priprema za otvaranje ove trajektne linije na graničnom prelazu Luka Bar.
Predstavnici Uprave policije – Granične policije, Uprave carina, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Lučke kapetanije Bar predstavili su njihove korisničke zahtjeve– tehnički, prostorni uslovi, IT uvezivanje, računarsku i drugu opremu, radi efikasnijeg funkcionisanja, a operatori u Luci Bar – AD ,,Port of Adria” Bar i Port of Bar su se obavezali da će, saglasno Zakonu o graničnoj kontroli, preduzeti aktivnosti kako bi granični prelaz bio uređen i opremljen za bezbjedno vršenje granične kontrole u skladu sa Uredbom o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi.
Opština Bar će u realizaciji ove ideje pružiti podršku u dijelu njihovih nadležnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Barska plovidba, Uprava policije, Uprava carina, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Lučka kapetanija Bar blagovremeno će izvršiti neophodne kadrovske i tehničke pripreme za izvršavanje obaveza povodom uspostavljanja ove trajektne linije. Uspostavljanje ove trajektne linije doprinijeće unapređenju turističke privrede, turističkom ponudom i dostupnošću Crne Gore pomorskim putem.
Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Barske plovidbe AD, Granične policije, Uprave carina, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Lučke kapetanije Bar i operatora u Luci Bar – AD ,,Port of Adria” Bar i Port of Bar. Sastankom je rukovodio Milan Paunović, koji je učesnicima sastanka iskazao zahvalnost na kooperativnosti u postignutom dogovoru.

Provjerite slična mjesta

Strateški partner Solara na crnoj listi SAD zbog povezanosti sa Dodikom

Kompanija „Kaldera“ iz Laktaša, koja je 21. marta pompezno potpisala sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa …