Grupa Triglav: Visok rast profita i uspješno poslovanje u svim segmentima

U prvom kvartalu 2024. Grupa Triglav uspješno je premostila pad premija dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji. Primjetno je povećan obim poslovanja ostalih segmenata, posebno segmenta Nekretnine (12 odsto), a rast je ostvaren kako na tržištima Adrija regiona (14 odsto), tako i u širem međunarodnom okruženju (19 odsto). Istovremeno, Grupa je zadržala finansijsku stabilnost i dobru kapitalizaciju. Dobit pre oporezivanja dostigla je 43,3 miliona eura (rast od 153 odsto), a neto dobit Grupe 36,6 miliona eura (rast od 154 odsto). Uzimajući u obzir očekivane uslove poslovanja do kraja godine, Grupa na kraju prvog kvartala procjenjuje da će ostvariti planirani godišnji poslovni rezultat. Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara, koja će se održati 4. juna 2024. godine, isplatu dividende u iznosu od 1,75 eura bruto po akciji, što po sadašnjoj cijeni akcija predstavlja prinos od dividende od 5 odsto.

FINANSIJSKI DETALJI POSLOVANJA U PRVOM KVARTALU 2024. GODINE
Ukupan obim poslovanja Grupe Triglav u prvom kvartalu ove godine dostigao je 488,7 miliona eura, što je na nivou istog perioda prošle godine. Tromjesečna dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 43,3 miliona eura (prošle godine 17,1 milion eura; indeks 253), dok je neto dobit iznosila 36,6 miliona eura (prošle godine 14,4 miliona eura; indeks 254). Matična kompanija Grupe Triglav, Zavarovalnica Triglav, ostvarila je 29,4 miliona eura dobiti prije oporezivanja (prošle godine 8,8 miliona eura; indeks 335) i 24,9 miliona eura neto dobiti (prošle godine 7,3 miliona eura; indeks 341).

Kombinovani koeficijent Imovine i Zdravlja, koji izražava profitabilnost poslovanja ova dva segmenta, dostigao je povoljnu vrednost od 87,9 odsto (11,0 procentnih poena manje nego u istom periodu prošle godine). Profitabilnost novog poslovanja Života iznosila je 14,9 odsto (3,5 procentna poena više u odnosu na uporedni period prošle godine).

Predsjednik Upravnog odbora Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar objasnio je: „Godinu smo započeli veoma obećavajuće, jer smo uspjeli da značajno poboljšamo rezultate Grupe u odnosu na prošlu godinu. Na osnovu toga, procjenjujemo da ćemo na kraju prvog kvartala ostvariti planirani godišnji poslovni rezultat, uzimajući u obzir očekivane uslove poslovanja do kraja godine. U prvom kvartalu premija dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji, koja je u prvom kvartalu prošle godine predstavljala 11 odsto ukupne premije Grupe, u najvećoj mjeri je nadoknađena rastom premije ostalih vrsta osiguranja na regionalnom i međunarodnom tržištu. Na naše poslovanje u prvom kvartalu pozitivno su uticali i događaji manjeg intenziteta bez prirodnih masovnih šteta. Da sumiramo, u svim segmentima obje djelatnosti – osiguranja i upravljanja imovinom – poslovali smo uspješno, na čemu zahvaljujemo i timu kolega Grupe Triglav.”

FINANSIJSKI REZULTATI PRVOG KVARTALA 2024. GODINE
Grupa Triglav je kapitalno jaka, finansijski stabilna i adekvatno likvidna. U odnosu na kraj 2023. godine, bilansna suma joj je porasla na 4,2 milijarde eura (indeks 102), a ukupna vrijednost kapitala iznosila je 929,8 miliona eura (indeks 104).

Ukupan obim poslovanja Grupe dostigao je 488,7 miliona eura (indeks 99), a bruto zaračunata premija, koja je činila 92 odsto ukupnog obima poslovanja, iznosila je 448,7 miliona eura (indeks 99). Zbog prestanka dopunskog zdravstvenog osiguranja, na slovenačkom tržištu zabilježeno je smanjenje zaračunate premije za 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je na međunarodnom tržištu zabilježen rast od 19 odsto, a na ostalim tržištima Adrija regije rast od 12 odsto. U pogledu geografske strukture zaračunate premije, Grupa je prikupila 58,6 odsto ukupne fakturisane premije na tržištu osiguranja Slovenije (prvi kvartal 2023: 64,7 odsto) i 19,9 odsto na preostalim tržištima Adrija regiona (prvi kvartal 2023: 17,5 odsto), dok je učešće međunarodnog osiguranja i reosiguranja poraslo za 3,7 procentnih poena na 21,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Tromjesečna dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 43,3 miliona eura (prošle godine 17,1 milion eura). Najveći dio, 38,3 miliona eura, ostvaren je od osiguranja (7,4 miliona evra prošle godine), a visok rast je ostvaren u sva tri segmenta, tj. Imovina, Život i Zdravlje. Poslovni rezultat iz investicionog dijela dostigao je 5,2 miliona eura u prvom kvartalu ove godine. Na uporedivi rezultat prošle godine (11,3 miliona eura) značajno je pozitivno uticala promjena rezervisanja za neostvarivanje garantovanog prinosa (u iznosu od 5,5 miliona eura), dok ove godine nije imala značajnijeg uticaja (0,4 miliona eura).
Član uprave Uroš Ivanc je objasnio: „U prvom kvartalu investicioni dio našeg poslovanja odvijao se u povoljnim uslovima i uspješno, a na ostvareni rezultat u velikoj mjeri je uticao rast prihoda od kamata. Istovremeno, u segmentu upravljanja imovinom, na osnovu neto priliva i efekata tržišta kapitala značajno smo povećali imovinu kojom upravljamo u zajedničkim i penzionim fondovima i kroz individualno upravljanje imovinom i ostvarili dobre rezultate.”

Ukupna imovina kojom je Grupa upravljala na kraju prvog kvartala iznosila je 5.162,7 miliona eura, što je za 6 odsto više nego na kraju 2023. godine. Od toga, preduzeća Grupe upravljaju sopstvenom imovinom i imovinom osiguranika, koji preuzimaju rizik ulaganja u iznosu od 3.508,8 miliona eura (indeks 103 na kraju 2023. godine). Sastav ovog portfelja je uporediv sa stanjem na kraju 2023. godine, jer najveći udio, 52,8 odsto, predstavljaju obveznice na razvijenim tržištima i uglavnom s visokim kreditnim rejtingom. Održiva ulaganja Triglav Grupe sa fiksnim prihodima dostigla su 267,4 miliona eura, što je 2 odsto više nego na kraju 2023. godine, a njihovo učešće u cjelokupnom portfoliju obveznica poraslo je na 11,3 odsto (11,1 odsto na kraju 2023. godine). Grupa takođe upravlja imovinom u zajedničkim i penzionim fondovima, kao i imovinom klijenata u individualnom upravljanju u iznosu od 1.542,6 miliona eura (indeks 115).

Godišnji prinos na finansijska ulaganja Grupe Triglav, isključujući ulaganja u korist osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja, iznosio je 2 odsto, što je identično kao u istom periodu prošle godine.

Ostali sveobuhvatni prihodi iznosili su 2,1 milion eura (prethodna godina: 7,6 miliona eura). Član Upravnog odbora Uroš Ivanc je objasnio: „U prvom kvartalu ove godine nije bilo većih promjena u vezi s revalorizacijama finansijskih instrumenata i obaveza iz osiguranja. Vodimo računa o tome da se trajanje investicija i obaveza pravilno uskladi, tako da je neto efekat istih na sveobuhvatni prihod bio relativno nizak.”

POSLOVANJE U PRVOM KVARTALU 2024. PO SEGMENTIMA
Segment Život: Ukupan obim poslovanja povećan je za 5 odsto na 59,6 miliona eura. Profitabilnost novih poslova dostigla je 14,9 odsto (3,5 procentna poena više nego prošle godine). Marža ugovorne usluge povećana je za jedan odsto na 224,7 miliona eura, a učešće novostvorene marže ugovorne usluge u njoj povećano je za 0,6 procentnih poena na 5,0 odsto. Tromjesečna dobit prije oporezivanja dostigla je 6,1 milion eura (prošle godine 3,5 miliona eura).

Segment Zdravlje: Nakon ukidanja dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji, ovogodišnji tromjesečni ukupni obim poslovanja smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za 90 odsto, na 5,0 miliona eura. Tromjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja bio je pozitivan, u iznosu od 4,2 miliona eura, uglavnom zbog efekta smanjenja rezervisanja kao posljedica ukidanja dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Segment Upravljanja imovinom: Ukupan obim poslovanja dostigao je 26,6 miliona eura (indeks 92), prihod od upravljanja imovinom (prihod od provizija) povećan je za 16 odsto na 11,2 miliona eura. Tromjesečna dobit prije oporezivanja iznosila je 4,5 miliona eura, a njeno smanjenje od 32 odsto u odnosu na isti period prethodne godine uglavnom je posljedica efekta jednokratnih događaja koji su pozitivno uticali na dobit u prethodnoj godini.

DRUGI BITNI DOGAĐAJI
Dividenda i redovna skupština akcionara. Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj skupštini akcionara, koja će se održati 4. juna 2024. godine, isplatu dividende u iznosu od 1,75 eura bruto po akciji u ukupnom iznosu do 39,8 miliona eura, što po trenutnoj cijeni akcija predstavlja prinos od dividende od 5 odsto. Osiguravajuća kuća želi da dosljedno sprovodi politiku dividendi i na taj način ispuni očekivanja akcionara da je to za njih dugoročno stabilna, sigurna i isplativa investicija.

Segment Zdravlje. U toku je proces pripajanja Triglava, Zdravstvene zavarovalnice ka Zavarovalnici Triglav, matičnoj kompaniji Grupe Triglav. Spajanje donosi pojednostavljeno i optimizovano poslovanje Grupe Triglav u segmentu Zdravstvo na slovenačkom tržištu nakon prestanka dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav u prvom kvartalu 2024.

                                                                in EUR million
 Q1 2024 Q1 2023*  Index

Total business volume (1+2) 488.7 494.5 99
Gross written premium (1) 448.7 454.4
99
Other revenue (2) 40.0 40.1 100
Insurance operating result (1) 38.3 7.4 520
Insurance revenue 288.3 304.0 95
Claims incurred 130.5 186.2 70
Acquisition and administrative costs incl. non-attributable items 76.5 77.6 99
Net reinsurance service result -42.0 -30.8
Net other insurance revenue/insurance service expenses -0.9 -2.0
Net investment result (2) 5.2 11.3 46
Investment result 60.8 26.0 234
Financial result from insurance contracts -56.8 -21.0
Change in provisions for not achieving the yield on SVPI 0.4 5.5 7
Gains/losses and impairments of investments in associates 0.8 0.8 101
Result from non-insurance operations** (3) -0.1 -1.5
Earnings before tax (1+2+3) 43.3 17.1 253
Net earnings 36.6 14.4 254
Other comprehensive income 2.1 7.6 28
Q1 2024 Q1 2023
Combined ratio Non-Life & Health 87.9% 98.9%
Claims ratio Non-Life & Health 62.4% 74.1%
Expense ratio Non-Life & Health 25.5% 24.9%
New business margin Life 14.9% 11.4%
Annualised ROE 17.1% 6.6%
Return on financial investment 2.0% 2.0%
31. 3. 2024 31. 12. 2023 Index
Balance sheet total 4,190.1 4,099.0 102
Equity 929.8 891.1 104
Assets under management (AUM) 5,162.7 4,851.4 106
Contractual service margin (CSM) 241.6 238.4 101
Number of employees 5,267 5,318 99

 • Objašnjenje za uporedni period 1-3 2023: U prošlogodišnjem objavljivanju informacija o poslovanju u prvom kvartalu 2023. godine Grupe „Triglav”, podaci su prvi put prezentovani u skladu sa MSFI 17, a pripremljeni su na nekonsolidovanoj osnovi (ne sadrže isključivanje međusobnih transakcija između kompanija u Grupi). Ovdje prikazani podaci za prvi kvartal 2023. su konsolidovani, a njihov obračun uzima u obzir i određena poboljšanja obračuna prema MSFI 17, koja su sprovedena tokom 2023. Prošlogodišnji objavljeni kvartalni podaci ne odstupaju od ovogodišnjeg sadržaja u uslovima informacija o obavljanju poslova Grupe. Radi adekvatne transparentnosti podataka, sumiramo suštinske razlike između njih: prošle godine je tromjesečna dobit prije oporezivanja objavljena u iznosu od 18,5 miliona eura, sada iznosi 17,1 milion eura; neto dobit od 16,1 milion eura sada iznosi 14,4 miliona eura; ostali sveobuhvatni prihod u iznosu od 8,1 miliona eura sada iznosi 7,6 miliona eura, obračunata šteta u iznosu od 252,3 miliona eura (izračunata prema MSRP 4) sada iznosi 186,2 miliona eura; ukupan obim poslovanja od 484,6 miliona eura sada iznosi 494,5 miliona eura, a kombinovani odnos Imovine i Zdravlja od 94,7 odsto sada iznosi 98,9 odsto.

Provjerite slična mjesta

Prvi Craft fest počeo sinoć u Podgorici pod sloganom “Kupujmo domaće”

Prvi Craft Fest Montenegro, manifestacija koja okuplja domaće zanatske pivare iz Crne Gore počela je …