Idea-CG raspisala konkurs za dodjelu sredstava za finansiranje projekta nevladine organizacije iz oblasti rodne ravnopravnosti

Rok za prijave projekata do 18. juna


Idea-CG raspisala je Konkurs za dodjelu sredstava za finansiranje projekta iz oblasti rodne ravnopravnosti za nevladine organizacije koji traje do 18. juna. Ukupan iznos sredstava predviđenih za realizaciju odabranog projekta iznosi 10.000 eura i dodjeljuje se nevladinoj organizaciji čiji projekat osvoji najveći broj bodova.
Idea-CG u svom društveno odgovornom poslovanju veliki fokus stavlja na društvenu ravnopravnost. Na ovaj način kompanija želi da podstakne pozitivne promjene u društvu, promovišući jednake prilike za sve, ali i ulogu žena u ekonomiji. U sklopu ovog Konkursa, Idea-CG poziva nevladine organizacije da prijave i izrade projekat kojim se ističe rodna ravnopravnost u ovoj oblasti.
Prema pravilima, aktivnosti koje se mogu tretirati pod ovom oblašću su: povećana zapošljivost žena, sa posebnim osvrtom na žene sa invaliditetom, samohrane majke, majke djece sa invaliditetom, pripadnice RE populacije, žene žrtve nasilja, žene srednjih godina koje su ostale bez posla, žene starije dobi, itd; podsticanje ženskog preduzetništva i samozapošljavanja; postizanje visokog stepena usklađenosti radnih i porodičnih obaveza žena i muškaraca, promocija antidiskriminacionog zakonodavstva u oblasti prava na rad.
Pravo učešća imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori, koje su tokom svog rada realizovale najmanje jedan projekat iz oblasti rodne ravnopravnosti. Prijava se dostavlja na popunjenom obrascu koji možete preuzeti OVDJE.
Prijave po ovom Konkursu podnose se na e-mail: konkurs@ideacg.me i predajom u zapečaćenoj koverti u jednoj od poslovnica koje su navedene u tekstu konkursa koji sadrži i sve ostale neophodne informacije.
O pristiglim projektima odlučivaće Komisija za dodjelu sredstava za finansiranje projekta nevladine organizacije iz oblasti rodne ravnopravnosti, a na osnovu sljedećih kriterijuma: vezanost prijave za prioritetnu oblast, doprinos prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa, odnosno rješavanju problema ciljnih grupa i korisnika, kvalitet prijavljenog projekta i programa (ciljevi projekta su jasni, dostižni, mjerljivi i realni, a predložene aktivnosti osmišljene tako da vode ka ostvarenju ciljeva; održivost projekta, odnosno programa jasno određena; prijedlog programa (obuke/radionice) na temu rodne ravnopravnosti u ekonomiji koji bi realizovali za zaposlene u Idea-CG), broj projekata koje je ta organizacija realizovala iz oblasti rodne ravnopravnosti, kao i reference lica koja su angažovana u toj organizaciji, a koja će raditi na realizaciji projekta kojim apliciraju.
Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 15:00 do 16:00 časova na broj telefona: 020/449-159.
Kompanija Idea-CG poziva relevantne NVO da se prijave i da svojim idejama doprinesu stvaranju boljeg i pravednijeg društva.

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …