Zaključci dijaloga EU i Zapadnog Balkana i Turske: Crna Gora treba da poboljša kontrolu državnih preduzeća

Crna Gora treba da poboljša nadzor nad državnim preduzećima, jedna je od poruka navedenih u zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske.

U dokumentu koji je objavljen na sajtu Savjeta EU navedeno je da poboljšanje nadzora treba obezbijediti izradom i objavljivanjem povezanih procjena fiskalnog rizika.

– Potrebno je sprovesti preporuke za procjenu upravljanja javnim investicijama (PIMA), dajući prioritet ključnim radovima na javnoj infrastrukturi u okviru raspoloživog fiskalnog prostora, izbjegavajući izuzetke u vezi sa odabirom projekata – navedeno je u zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske.

Našoj državi je preporučeno da bude spremna da koristi alate koji su dostupni u okviru izabranog monetarnog okvira kako bi se osigurala stabilnost cijena. Takođe, potrebno je poboljšati nadzor zasnovan na riziku u skladu sa najboljom međunarodnom i evropskom praksom, uključujući poboljšanje prikupljanja podataka kako bi se omogućila sveobuhvatna procjena rizika finansijskog sektora.

Dalje se navodi da je “kontinuirani ekonomski uticaj ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine” suočio države članice EU, kao i zemlje kandidate i potencijalne kandidate sa velikim ekonomskim i socijalnim izazovima usred neizvjesne globalne perspektive.

– Učesnici su pozdravili to što su privrede zemalja kandidata i potencijalnih kandidata nastavile da pokazuju otpornost i saglasile su se da je ekonomski i finansijski dijalog od kontinuiranog velikog značaja, s obzirom na zajednički interes da se definišu odgovarajući politički odgovori na nedavne negativne šokove i buduće ekonomske i socijalne izazove – navedeno je u dokumentu.

Usvojiti srednjeročnu fiskalnu strategiju

U dokumentu je navedeno da je potrebno definisati na odgovarajući način čvrst fiskalni stav u 2024. godini, kako bi se uskladio sa budžetskim ciljem i podržao dalju dezinflaciju. Takođe, treba iskoristiti višak prihoda za smanjenje deficita i akumulaciju državnih depozita.

– Usvojiti srednjoročnu fiskalnu strategiju, uključujući konkretne mjere konsolidacije koje podržavaju postizanje koeficijenta javnog duga koji ne prelazi 60 odsto BDP-a do 2026. godine. Izabrati i imenovati članove fiskalnog savjeta, obezbijediti i objaviti adekvatan obračun troškova novih fiskalnih inicijativa. Na osnovu analize ekonomskog i fiskalnog uticaja svih poreskih rashoda koje treba podijeliti sa Komisijom, pripremiti konkretne budžetske preporuke za smanjenje poreskih izdataka – piše u dokumentu.

Crna Gora je 12. januara ove godine dostavila svoj Program ekonomskih reformi 2024–2026.

– Implementacija smjernica o politici iznesenih u zaključcima Ekonomskog i finansijskog dijaloga od 16. maja 2023. godine je djelimična. Crna Gora je nastavila da bilježi visok privredni rast u 2023. godini, koji bi trebalo da uspori 2024–2026. Uspješna turistička sezona i snažna privatna potrošnja, uz veliki priliv stranih državljana, bili su ključni pokretači privrednog rasta u 2023. godini, koji je dostigao šest odsto. Glavna prepreka dolazila je od visoke, ali umjerene inflacije, dok su stroži uslovi finansiranja opterećivali investicije – piše u tekstu zaključaka.

DAN

Provjerite slična mjesta

Abazović: Šteta što gradonačelnik Podgorice nije Luka Rakčević

Rezulat Pokreta Evropa sad u Podgorici je napravio Jakov Milatović što znači da ipak, po …