Registar državnih organa i institucija www.organi.gov.me: Klikom do organa i institucija

Ministarstvo javne uprave uspostavilo je Registar državnih organa i institucija www.organi.gov.me u saradnji sa UNDP-om, u ostvarivanju strateškog cilja – organizacija i rad javne uprave u funkciji potreba građana, koji se temelji na funkcionalnoj javnoj upravi s efikasnim nadzorom nad njenim radom i punom transparentnošću.

Registar koji čini sistematizovan pregled podataka svih organa i institucija na državnom nivou omogućava slobodan protok informacija između zainteresovanih strana i bolju komunikaciju i saradnju sa Evropskom unijom.

Podaci o osnivanju, organizaciji, statusu, nadležnosti organa i institucija na državnom treba da budu dostupni svima, kako drugim organima i institucijama, tako i građanima, privrednom i civilnom sektoru, akademskoj zajednici i istraživačima.

Savremena web aplikacija www.organi.gov.me nudi pregled svih organa i institucija, najvažnije podatke koji se pored adrese i kontakta odnose i na propis kojim je osnovan/a, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, oblast rada, izvor finansiranja, nadzorni organ, status zaposlenih, nadležnost organa i institucija na državnom i lokalnom nivou.

Kroz posebno dizajniran interfejs kreiran u skladu sa najnovijim trendovima u dizajnu sajtova državnih institucija u zavisnosti od potreba zainteresovane javnosti, mogu se vršiti višestruke pretrage i filtriranje podataka na osnovu ključne riječi, vrste organa, nadležnosti i dr.

Registar je publikovan na crnogorskom jeziku, a u narednom periodu biće vidljiv i na engleskom jeziku i prilagođen je osobama sa slabijim vidom. Takođe, sadrži interaktivnu mapu Crne Gore koja preko georeferenciranih organa i institucija nudi lokaciju do njih i dostupan je na svim platformama.

Registar je uspostavljen u okviru projekta “E-usluge i digitalna infrastrukutra kao odgovor na COVID-19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.

Provjerite slična mjesta

Pribilović: Trenutno u Budvi boravi blizu 22.000 turista

Budva je ove godine imala veoma dobru predsezonu i početak ljetnje turističke sezone, saopšteno je …