Na Primorju fale konobari i kuvari, ali i učitelji, nastavnici jezika, matematike i fizike

Načelnik Područne jedinice Bar Željko Rolović naveo je da je na Birou registrovano 1.205 nezaposlenih.

– Evidentirano je 198 lica starosti od 15 do 30 godina, njih 610 od 31 do 50 godina, preko 51 godinu ima 397 nezaposlenih. Kada je riječ o obrazovnoj strukturi, u prvom stepenu se nalazi 358 lica, u drugom stepenu 39, u trećem stepenu 203, a u četvrtom 333. Sa petim stepenom obrazovanja ih je četvoro, sa šestim 31 i sa sedmim stepenom 237 lica – kazao je Rolović.

Poslodavci su oglasili 415 slobodnih radnih mjesta, koja se odnose, uglavnom, na oblast turizma i ugostiteljstva.

– Sa početkom turističke sezone najtraženiji su kuvari i konobari koji su, ujedno, i deficitarni na tržištu rada. Pored njih, traženi su još i recepcioneri, pomoćni radnici u kuhinji, poslastičari, pica majstori, sobarice i higijeničarke – kazao je načelnik barske jedinice.

BUDVA
Šefica Biroa u Budvi Slobodanka Đureinović-Nikčević kazala je da u toj opštini ima 650 nezaposlenih, a da je 457 žena.

– Na Birou je 25 nezaposlenih starosti od 18 do 25 godina, njih 60 ima od 25 do 30 godina, a 180 lica je u starosnoj dobi od 30 do 40 godina. Nezaposlenih od 40 do 50 godina ima 158, a onih koji imaju preko 50 godina je 227 i oni inače spadaju u kategoriju zapošljivih lica. Prema stepenu stručne spreme, najveći broj nezaposlenih lica je sa srednjom stručnom spremom (njih 232), zatim nekvalifikovana radna snaga (136 lica). Kvalifikovanih radnika je 114, polukvalifikovanih 22. Sa završenim fakultetom ima 112 lica, sa višom stručnom spremom 23. U evidenciji takođe imamo osam magistara i tri doktora nauka – navela je ona.

Prema statističkim podacima, poslodavci su od 1. januara do 10. maja objavili 1.768 slobodnih mjesta.

– Samo za sezonske poslove je oglašeno 1.025 radnih mjesta, a 1.129 ponuda se odnosi na usluge smještaja i ishrane. Najviše se traže: kuvari, konobari i pomoćni radnici u kuhinji, koji inače spadaju u deficitarna zanimanja – kazala je Đureinović-Nikčević za Pobjedu.

Objašnjava da jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja koju Zavod sprovodi, jeste posredovanje pri sezonskim zapošljavanjima.

– U cilju što bolje pripreme za sezonske poslove Zavod za zapošljavanje organizuje i infromativno-motivacione seminare za nezaposlena lica, kako bi im se predočile sve mogućnosti koje se nude na tržištu. Tako ćemo ih i pripremiti za uključivanje na tržište

rada. Interesovanje za sezonske poslove do sada je iskazalo 156 lica, a angažovano je 60 – navela je šefica budvanskog Biroa.

HERCEG NOVI
U Herceg Novom su nezaposlena 352 lica. Šef Biroa rada Zoran Lučić kaže da najveći broj lica čini kategorija od 31 do 50 godina života, sa ukupno 45.04 odsto ili 159 lica. Broj nezaposlenih od 51 do 67 godina je 145 lica, a onih od 15 do 30 godina je njih 48. Najviše je lica sa IV stepenom stručne spreme i to 93 nezaposlena lica, nakon toga sa III 90 lica, a na trećem mjestu su visokoobrazovana lica i njih je 66. Slijede nekvalifikovana radna snaga sa završenom osnovnom školom.

Od početka godine objavljeni su konkursi za 802 radna mjesta.

– Kao i prethodnih godina najveća je potražnja je za ugostiteljskim zanimanjima (konobari, kuvari, pomoćno osoblje), građevinom, kao i poslovima iz sektora saobraćaja. Takođe, evidentan je nedostatak profesora matematike i fizike kao i vaspitača u predškolskim ustanovama. Svjedoci smo da iz godine u godinu Crna Gora, a samim tim i Herceg Novi, kubure sa radnom snagom i tržištem rada. Postoji veliki jaz između onoga što se nudi i onoga što je potražnja na drugoj strani. Veliki dio poslodavaca traži pomoćne radnike u ugostiteljstvu i turizmu, dok je takvih na našim evidencijama jako malo ili ih nema uopšte – objasnio je Lučić.

KOTOR
Šefica Biroa rada Kotor Jelica-Lela Drašković kazala je da je broj nezaposlenih smanjen u odnosu na 2022. godinu, pa je na evidenciji 171 lice, od čega 88 žena.

– Kvalifikaciona struktura nezaposlenih, iz godine u godinu se ne mijenja značajno. Dominantno učešće (oko 50 odsto) imaju lica sa srednjoškolskim obrazovanjem treći, četvrti i peti stepen stručnosti. Najviše je maturanata gimnazije, ekonomskih tehničara i lica sa pomorskim zanimanjima. Sa I stepenom obrazovanja ih je 15, sa II pet, sa III stepenom ima 41 lice, sa IV 52 lica, a sa VI osam. Sa VII stepenom je 46 ljudi, VII2 troje i jedan je doktor nauka. Lica sa višim i visokim obrazovanjem čine oko 30 odsto od ukupnog broja nezaposlenih, mada je u toku program stručnog osposobljavanja visokoškolaca i taj broj je trenutno nešto manji– navela je Drašković.

Po njenim riječima broj visokoškolaca se povećava iz godine u godinu. Dominiraju profili ekonomista, menadžera u finansijskom poslovanju, pomorstvu, carini i špediciji, diplomirani turizmolozi i hotelijeri.

Dodaje da je starosna struktura nezaposlenih veoma nepovoljna.

– Najbrojnija je kategorija lica koja su u starosnoj dobi od 40 do 67 godina, što predstavlja više od polovine od ukupnog broja nezaposlenih lica na evidenciji. Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Kotoru trenutno koristi 55 lica – kazala je ona.

Slobodna radna mjesta oglašavaju se tri puta sedmično (ponedjeljkom, srijedom i petkom) u dnevnom listu Pobjeda i na sajtu Zavoda za zapošljavanje.

– U opštini Kotor pravna lica i preduzetnici su od početka godine oglasili 360 slobodnih radnih mjesta. Najveća potreba je izražena u oblastima ugostiteljstva i trgovine. Na poslovima sezonskog karaktera do sada su angažovana 34 lica. U Birou rada odrađene su tri radionice (motivaciona seminara) pripreme za sezonsko zapošljavanje, koja su prošla 54 lica – saopštila je Drašković za Pobjedu.

TIVAT
Lidija Vržina iz tivatskog Biroa kazala je da se na evidenciji nalazi 216 nezaposlenih lica.

– Najbrojnija je kategorija onih koji imaju od 31 do 50 godina života sa ukupno 51.84 odsto ili 92 lica. Broj nezaposlenih od 51 do 67 godina je 92 lica, a onih od 15 do 30 godina života je 32. Najviše je nezaposlenih sa IV stepenom stručne spreme (70 lica), nakon toga sa III (35), a na trećem mjestu su visokoobrazovana lica i njih je 44. Slijedi nekvalifikovana radna snaga, odnosno osobe sa završenom osnovnom školom – navela je ona.

Od početka godine oglašeno je 614 slobodnih radnih mjesta.

– Interesovanje poslodavaca je veliko, ali je veliki i deficit radne snage, naročito u sektoru ugostiteljstva. Svake godine u toku sezone, uopšte u Crnoj Gori, postoji velika potražnja za sezonskim radnicima, naročito u turizmu i ugostiteljstvu. Nažalost, ne možemo adekvatno da odgovorimo tom problemu, jer na našoj evidenciji postoji malo lica koja su obučena za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Nekih trenutno nemamo uopšte. Nedostaje nam i kadar iz oblasti prosvjete (profesori matematike, fizike, učitelji i vaspitači), saobraćaja i građevine – objasnila je Lidija Vržina.

ULCINJ
Šefica Biroa rada u Ulcinju Šiponja Đeka kazala je da se 8. maja na evidenciji nalazilo 850 lica, od čega 510 žena.

– Na Birou se nalazi 190 lica od 15 do 30 godina, 451 od 30 do 50 i 209 lica koja su starosti od 50 do 67. Po stepenu stručne spreme je: 281 lice sa završenom osnovnom školom, 23 sa II nivoom obrazovanja, 123 lica sa III stepenom, srednjom stručnom spremom, 194 lica sa IV stepenom, jedno lice sa V nivoom, osam sa VI (viša stručna sprema), njih 218 sa VII nivoom, 33 sa VII2 nivoom i dva doktora nauka – navela je ona.

Od početka godine, do 8. maja, poslodavci su prijavili 387 slobodnih radnih mjesta.

– Najveća potražnja je za kuvarima, konobarima, pica majstorima (za sezonski rad). Takođe se traže i profesor CSBH jezika, profesor fizike i matematike, učitelji i vaspitači na crnogorskom jeziku, kao i defektolozi – kazala je Đeka.

Ona dodaje da je interesovanje za ugostiteljske djelatnosti nedovoljno – nezaposlena lica su više zainteresovana za poslove trajnijeg karaktera, dok se ponuda svodi na sezonske poslove.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …