PU: Američka ambasada uklonjena sa crne poreske liste

Crna lista na presjek 31.03.2024. godine koja je objavljena 10.05.2024. je korigovana, tačnije poreski obveznik Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je uklonjen sa iste, saopšteno je iz Poreske uprave.

Naime, poreski obveznik Ambasada Sjedinjenih Američkih Država našao se na prethodno objavljenoj Crnoj listi 50 najvećih poreskih dužnika, iz razloga što je zbog institucionalnih promjena poreskog organa došlo do promjene ovlašćenog lica tako da do aprila ove godine nije vršeno preusmjeravanje uplaćenih sredstava sa deviznog računa za uplate poreskih obaveza nerezidentnih pravnih lica, uključujući i uplate Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Podatak o deviznim priliva sa računa pomenutog poreskog obveznika dobijen je tek nakon izvršenog presjeka poreskih dužnika za I kvartal 2024. godine, te se Ambasada Sjedinjenih Američkih Država našla na Crnoj listi. Napominjemo da je u pitanju poreski obveznik koji redovno izmiruje svoje poreske obaveze.
Ovim putem Vas još jednom obavještavamo da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država uklonjena sa Crne liste i upućujemo izvinjenje poreskom obvezniku zbog tehničke greške.

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …