EVROPSKI KOMESAR: Ulaganja u hidroenergiju da budu u skladu sa pravilima EU

Komesar EU za životnu sredinu, okeane i ribarstvo Virginijus Sinkevičijus rekao je da se od Crne Gore, kao zemlje kandidata za članstvo u EU, očekuje da će se postepeno uskladiti sa pravom EU u oblasti životne sredine, uključujući zakonodavstvo EU o zaštiti prirode, kao što su Direktive o pticama i staništima.

Komesar je to rekao u odgovoru na pitanje poslanika Evropskog parlamenta Basa Ejkhuta iz Evropskih Zelenih o uticaju izgradnje hidreolektrana na biodiverzitet i prihvatanju relevatnih EU direktiva u Crnoj Gori. 

Sinkevičijus je rekao da je Evropska komisija dobila informaciju o potencijalnom uticaju predviđene brane u dolini Komarnice putem studije koju je uradilo Evropsko istraživanje o biodiverzitetu.

“Trenutno se razmatra žalba po Bernskoj konvenciji o uticaju hidroelektrane na kandidaturu Komarnice za Emerald lokaciju. Komisija je više puta naglašavala da ulaganja u hidroenergiju u Crnoj Gori treba da budu u skladu sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine, nacionalnim i međunarodnim obavezama zaštite prirode i upravljanja vodama, da obezbijede učešće javnosti i konsultacije i da garantuju visokokvalitetne izvještaje o procjeni uticaja na životnu sredinu koji uključuju kumulativne uticaje na prirodu i biodiverzitet”, izjavio je komesar EU.

Sinkevičijus je rekao da Komisija pridaje veliki značaj pitanjima životne sredine u kontekstu pristupnih pregovora i nastaviće da razgovara sa crnogorskim vlastima o odgovarajućem usklađivanju sa pravom EU o zaštiti prirode.

“Uključujući na Pododboru za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promjene i regionalnu politiku, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore”; izjavio je evropski komesar. 

Podsjetimo, vezano za projekat izgradnje hidroelektrane Komarnica ekološke organizacije iz Crne Gore podnijele su žalbu Sekretarijatu Bernske konvencije radi zaštite biodiverziteta. 

Ekolozi su podnijeli žalbu zbog lošeg tretmana životne sredine i rizičnog određivanja prioriteta u razvoju društva i brige o budućim generacijama. 

Komarnica je kategorisana kao spomenik prirode i park prirode. Rijeka Komarnica je pritoka rijeke Pive i pripada crnomorskom slivu. Teče između planina Durmitora i Vojnika.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …