Viele Euro Geldscheine

UPRAVA CARINA: Nastavljen dobar trend naplate prihoda u 2024.godini


Uprava carina kontinuirano sprovodi aktivnosti na unapređenju i implementaciji mjera koje se odnose na pravilnu primjenu carinskih i poreskih propisa, pravilno svrstavanje roba po carinskoj tarifi, utvrđivanje preferencijalnog porijekla robe i carinske vrijednosti u cilju postizanja efikasne naplate budžetskih prihoda.
U periodu januar – april 2024. godine, ostvaren je dobar trend naplate carinskih prihoda. Ostvarena bruto naplata iznosila je 378 miliona €, što je za 32,3 miliona €, ili 9% više u odnosu na isti period prethodne godine, dok je plan prihoda za januar-april 2024 premašen za 29,8 miliona €, odnosno 8,6%.

Prema strukturi naplaćenih prihoda, kod svih vrsta dažbina ostvaren je rast naplate prihoda.
PDV pri uvozu naplaćen je u iznosu od 256,5 miliona € što je u odnosu na januar-april 2023.godine više za 12,8 miliona €, ili 5,3%. Najznačajniji rast prihoda ostvaren je po osnovu akcize, ostvarenom bruto naplatom od 103,1 milion €, što je više za 17,5 miliona €, ili 20,5%. Ostvarena naplata carine iznosila je 17,5 miliona € i veća je za 2 miliona €, ili 12,7%. Naplata poreza na kafu iznosila 804,8 hiljada €, a ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 43 hiljade €.
Imajući u vidu realizaciju rješenja o preusmjeru PDV kredita poreskih obveznika, u martu 2023.godine u iznosu od 19 miliona € u korist evidencionog računa Uprave carina, veoma smo zadovoljni ostvarenim rastom naplate prihoda u periodu januar-april 2024.godine, u odnosu na prošlu godinu. Da nije bilo ovog preusmjera naplata PDV-a pri uvozu u martu mjesecu ove godine bi bila veća za 21.524,19 € u odnosu na mart mjesec prethodne godine, a ukupna bruto naplata carinskih prihoda za mart mjesec 2024. godine bila bi veća za 424.118,62 €. Dodatno napominjemo, da bi u tom slučaju ukupna bruto naplata u martu mjesecu 2024. godine u odnosu na isti period prethodne godine bila veća za 0,44%, dok bi naplata PDV-a pri uvozu u martu 2024. godine u odnosu na isti period 2024. godine bila veća za 0,32%.

Službenici Uprave carina vrše kontinuirano sprovođenje kontrolnih aktivnosti na kompletnoj teritoriji Crne Gore. U periodu januar – april 2024. godine otkriveno je 170 carinskih prekršaja, čija je vrijednost oduzete robe iznosila 267,6 hiljada €, dok je iznos izrečenih novčanih kazni 114 hiljada €. Takođe, od strane ovlašćenih carinskih službenika podnijete su četiri krivične prijave.

Podaci o prekršajima od 01.01. do 30.04. 2024.godine
Broj prekršaja 170
Vrijednost oduzete robe 267.600 €
Iznos izrečene kazne 114.000 €

Uprava carina je fokusirana na trgovinske olakšice i primjenu pojednostavljenih postupaka, čija implementacija je nastavljena prema EU agendi carine. U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između Uprave carina i poslovne zajednice u navedenom periodu su dodijeljena tri statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO). Dobijanjem AEO statusa, kompanije kao pouzdani partneri carinske službe, stiču pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku, čime doprinosimo stvaranju stabilnijeg poslovnog okruženja.

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …