DCIM103MEDIADJI_0751.JPG

Podgorica dobija Central business district u naselju Zelenika

U zoni centralnih djelatnosti Zelenika u Podgorici u planu je razvoj Central_business_district-a_ na površini od 30 hektara. Cilj je kreiranje modernog poslovnog okruženja koje će podržavati rast poslovanja i ekonomskog razvoja glavnog grada, te razvoj poslovnih, komercijalnih, skladišnih i proizvodnih djelatnosti.

To se može vidjeti u Odluci koju je na poslednjoj sjednici donijela Vlada, a koja se odnosi na izradu Lokalne studije lokacije (SLS ) Central_business_district_.

Prostor zahvata pedmetne LSL se nalazi uz magistralni pravac M2 Podgorica-Bar u zoni centralnih djelatnosti Zelenika u zahvatu prostorno-urbanističkog plana Podgorica za koji nije predviđena razrada detaljnim urbanističkim planom ili urbanističkim projektom. Kako je navedeno, radi se u granicama važećeg planskog dokumenta PUP-a u obuhvatu od cca 30 ha planirane namjene centralne djelatnosti.

“LSL se radi sa ciljem kreiranja modernog poslovnog okruženja koje će podržavati rast poslovanja i ekonomskog razvoja Glavnog grada, izradom dokumenta shodno Zakonu”, navodi se u dokumentu.

Prostor predviden za izradu Lokalne studije lokacije, kao važan prostorni resurs Glavnog grada kojim u potpunosti raspolaže, treba da se razvija usmjereno i kontrolisano. Potrebno je u skladu sa postojećim stanjem, predmetnim područjem, prirodnim karakteristikama, namjenama i prostornim pokazateljima definisanim planom višeg reda, planirati izgradnju i uređenje povrsina.

Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjeđivanje planskih preduslova za uredenje i izgradnju kroz sveobuhvatno i racionalno sagledavanje značaja lokacije i utvrđivanje optimalnog opsega izgradnje.

Predmetni prostor se uglavnom oslanja na postojeći saobracćajni pravac kao osnovnu vezu sa ostatkom grada ima preko magistralnog puta M2 Podgorica – Bar. U prethodnom periodu, u kontaktu ovog prostora, izgrađena je Jugozapadna obilaznica koja je istakla komparativne prednosti ovog prostora. U neposrednoj blizini ovog područja nalazi se i međunarodni aerodrom, željeznička pruga Beograd – Bar, kao i glavne veze prema Luci Bar.

“Uzimajući u obzir prethodno navedeno, prostor zahvata LSL-a pogodan je za razvoj poslovnih, komercijalnih, skladišnih, proizvodnih i drugih sadržaja uz obavezno uvažavanje zaštitnog koridora postojećeg dalekovoda. Pri planiranju prostora poseban akcenat treba staviti na unapređenje urbanog pejzaža i kreiranje dinamičnog poslovnog okruženja”, navedeno je u odluci Vlade.

Kroz izradu LSL-a potrebno je, u skladu sa karakteristikama područja, namjenama kontaktnih zona i prostornim pokazateljima definisanim planom, izgrađenog konteksta, stvariti preduslove za planiranje nove gradnje na način da se stvori kvalitetan prostor u funkcionalnom, oblikovnom i ambijentalnom smislu, te provjeru programa/programskih sadržaja.

Na sjednici Vlade donijeta je i Odluka o određivanju rukovodica izrade i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu LSL. Za rukovoditeljku izrade LSL određena je Dragana Šuković, dipl. Ing. arh, a naknada za rukovodioca i stručni tim je utvrđena u ukupnom iznosu od 35.000 eura.

RTCG/Ekapija

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …