Alarmantni pokazatelji broja transakcija i količine novca koji je prenesen na inostrane ilegalne sajtove

Na trećoj sjednici Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, kojoj je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju i predsjednik Koordinacionog tijela, mr Momo Koprivica, donijeto je niz važnih zaključaka.

O stanju u oblasti igara na sreću najbolje svjedoče alarmantni pokazatelji broja transakcija i količine novca koji je prenesen na inostrane ilegalne sajtove.

Tako je za ove transfere u 2022. godini obavljeno 132.109 transakcija čija je vrijednost čak 6.315.019 eura, a u 2023. godini 133.445 transakcija u vrijednosti od 6.183.943 eura.

Izmjenama Zakona o igrama na sreću, koje su usvojene u decembru 2023. godine, definisani su zabrane i mehanizmi za blokadu inostranih sajtova.

Na sjednici Koordinacionog tijela definisane su i konkretne mjere u cilju efektnog sprovođenja ovih zabrana, posebno na planu blokiranja bankarskih plaćanja akterima igara koje nijesu registrovane i koje nemaju legalni osnov u Crnoj Gori. Time se, osim zaštite zakonitosti i jednakosti, šalje snažna poruka da ćemo spriječiti sve odlive ka ilegalnim inostranim sajtovima, koji nerijetko služe za finansijske prevare i pranje novca.

Osim navedenog, kreiran je i okvir za sprovođenje zajedničkih aktivnosti i formiranje zajedničkih timova Uprave za igre na sreću, nadležne inspekcije i Uprave policije, u cilju borbe protiv svih oblika nelegalnog poslovanja u oblasti igara na sreću. Cilj je da se, uključivanjem više aktera, na precizan način, unaprijedi organizacija rada u vezi sa detektovanjem i procesuiranjem svih oblika bezakonja.

Takođe, prema izvještaju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija utvrđen je veliki broj školskih ustanova u čijoj blizini se na nepropisanoj udaljenosti nalaze kladionice i drugi objekti za priređivanje igara na sreću, što govori o tome koliko su ignorisane zakonske norme, ali i zanemarene potrebe djece da se zaštite od ekonomskog iskorišćavanja, što su ustavne obaveze države.

Shodno tome, u pripremi je plan odlučnih mjera koje počivaju na analizi stanja o preduzimanju koraka, počev od oduzimanja licenci, koncesija, pa do krivične odgovornosti.
Na samom kraju, zaključeno je i formiranje Operativne grupe, koja će kreirati preporuke koje se odnose na prevenciju zavisnosti od igara na sreću, posebno kod djece školskog uzrasta i mladih ljudi, a u cilju promocije zdravih stilova života.

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …